UTIL. Care sunt informațiile minime pe care furnizorul de energie este obligat să le treacă în factură

3 săptămâni in urmă 17

Ce informatii sunt trecute pe factura la energie. Foto/Profimedia Ce informatii sunt trecute pe factura la energie. Foto/Profimedia

Factura emisă de furnizor clienţilor finali sau anexa acesteia trebuie să cuprindă, într-o formă clară şi uşor de înţeles, cel puţin mai multe informaţii. Pe lângă suma de plată, ar trebui să conțină și  date precum datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final.

LUNI, 27 SEPTEMBRIE 2021, 10:46

SURSĂ: Realitatea

AUTOR: Iulian Budușan

Ce informații trebuie să cuprindă factura la energie: 

 • datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final;
 • numărul şi data emiterii facturii;
 • termenul de plată scadent;
 • perioada pentru care s-a facturat energia consumată;
 • modul în care a fost stabilită cantitatea de energie electrică facturată, respectiv măsurare, estimare sau autocitire, în cazul clienţilor finali la care intervalul de citire este mai mare decât cel de facturare;
 • semnificaţia fiecărei obligaţii de plată cuprinse în factură, respectiv energie activă facturată, energie reactivă facturată, corecţii de energie activă/reactivă, taxă pentru putere, penalităţi pentru depăşirea puterilor contractate, penalităţi pentru abateri de la prognoza de consum, penalităţi pentru întârziere la plata facturilor etc.;
 • mărimile de facturat, cu precizarea dacă reprezintă valori măsurate, estimate sau contractate;
 • unităţile de măsură şi preţurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
 • tarifele reglementate pentru serviciile de transport şi de sistem şi/sau de distribuţie, care intră în componenţa preţului/tarifului de vânzare, dacă este cazul;
 • temeiul legal de preţ, respectiv documentul prin care au fost aprobate/avizate preţurile reglementate şi taxele aplicate în factură;
 • sumele rezultate pentru fiecare mărime facturată;
 • certificatele verzi, contribuţia pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, TVA, acciza şi alte taxe prevăzute de legislaţia în vigoare;
 • valoarea totală de plată, cu specificarea cantităţilor totale de energie electrică facturate pe intervalul de facturare;
 • informaţii privind sumele de plată pentru care termenul scadent a fost depăşit la momentul emiterii facturii;
 • codul de identificare a locului de consum;
 • codul unic de identificare a punctului de măsurare;
 • modalităţi de plată a facturilor;
 • informaţii privind drepturile şi căile de atac de care dispun clienţii finali în caz de litigiu.
 • Sursa AFEER
Citeşte Articolul Întreg pe Sursă