Sinteza măsurilor de prevenire a răspândirii virusului

2 săptămâni in urmă 24

Instituirea carantinei pentru persoanele care sosesc in Romania sau sunt contact direct cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2: 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află in perioada cuprinsă intre a 11-a și a 180-a zi de la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare, precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in perioada cuprinsă intre a 11-a și a 180-a zi anterioare datei intrării in țară sau contactului cu persoana infectată. Persoanele care sosesc in Romania nu intră in carantină dacă se află in una dintre următoarele situații: Pentru persoanele care vin din state ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană sunt instituite următoarele excepții de la carantină (persoanele aflate in aceste situații nu intră in carantină): persoanele care vin din state incadrate in zona verde sau galbenă și prezintă dovada vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării pană la data intrării in țară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) persoanele care sosesc din state incadrate in zona roșie și prezintă dovada vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării pană la data intrării in țară copiii cu varsta mai mică sau egală de 12 ani copiii cu varsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de incadrarea țării in zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, care sosesc din zona roșie și răman pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). ATENȚIE!!! In situația in care aceste persoane nu părăsesc teritoriul național in cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul in care locuiesc sau in care au adresa declarată la intrarea in țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, incepand cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul Romaniei persoanele aflate in tranzit, dacă părăsesc Romania in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării lucrătorii transfrontalieri care intră in Romania din Ungaria sau Bulgaria, precum și cetățenii romani angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea in țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respective elevii/studenții, cetățeni romani sau cetățenii cu domiciliul sau reședința in afara Romaniei, care frecventează cursurile unor instituții de invățămant din Romania sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, care sosesc din zona roșie pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități in cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă persoanele predate autorităților romane in baza acordurilor de readmisie, returnate in procedură accelerate membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al Romaniei și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, care sosesc din zona roșie și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) elevii/studenții, cetățeni romani sau cetățeni cu domiciliul sau reședința in afara Romaniei care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care incep studiile in unități/instituții de invățămant de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de inceperea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și insoțitorii acestora in situația in care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore inaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar in scop profesional personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cat și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la bordul celor care operează in zona economică exclusiva a Romaniei, care arborează pavilion roman sau pavilion străin, dar aflat in managementul unui operator roman, intr-un port romanesc, cu condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție impotriva COVID-19 personalul navigant maritim roman care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate in porturile romanești, indiferent de pavilionul pe care il arborează, la intrarea in țară, precum și la imbarcarea/debarcarea de pe navă personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze in zona exclusiva economică a Romaniei. Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul Romaniei din statele terțe, indiferent de incadrarea acestora in zona de risc epidemiologic, sunt instituite următoarele excepții de la carantină (persoanele aflate in aceste situații nu intră in carantină): persoanele care prezintă dovada vaccinării sau dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării pană la data intrării in țară, insoțite de rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) copiii cu varsta mai mică sau egală de 12 ani; copiii cu varsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, care răman pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). In situația in care persoanele nu părăsesc teritoriul național in cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul in care locuiesc sau in care au adresa declarată la intrarea in țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, incepand cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul Romaniei; persoanele aflate in tranzit, dacă părăsesc Romania in cel mult 24 de ore de la intrarea pe teritoriul tării; lucrătorii transfrontalieri care intră in Romania din Serbia, Ucraina sau Republica Moldova, precum și cetățenii romani angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea in țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii economici respectivi; elevii/studenții, cetățeni romani sau cetățeni cu domiciliul sau reședința in afara Romaniei, care frecventează cursurile unor instituții de invățămant din Romania sau din afara țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare; membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora care sunt nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, sosesc pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități in cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate; conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care asigură transportul de marfă; persoanele predate autorităților romane in baza acordurilor de readmisie, returnate in procedură accelerată; membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al Romaniei și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de incadrarea acestora in zona de risc și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); elevii/studenții, cetățeni romani sau cetățeni cu domiciliul sau reședința in afara Romaniei, care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care incep studiile in unități/instituții de invățămant de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de inceperea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și insoțitorii acestora in situația in care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea imbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport in comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și prezintă documente doveditoare; angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care se intorc in Romania de la activități desfășurate in interes profesional in afara țării și sunt vaccinați ori au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară; piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și personalul feroviar; conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schema completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 180 de zile anterioare intrării in țară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar in scop profesional; personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cat și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la bordul celor care operează in zona economică exclusiva a Romaniei, care arborează pavilion roman sau pavilion străin, dar aflat in managementul unui operator roman, intr-un port romanesc, cu condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție impotriva COVID-19; personalul navigant maritim roman care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate in porturile romanești, indiferent de pavilionul pe care il arborează, la intrarea in țară, precum și la imbarcarea/debarcarea de pe navă; personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze in zona economică exclusivă a Romaniei. Aceste prevederi pot fi găsite, pe larg, in Hotărarea CNSU numărul 2 din 7 ianuarie 2022. De prevederile Hotărarii CNSU numărul 2/2022 beneficiază și persoanele care au primit deja decizii de carantinare, pentru că durata carantinei instituită prin decizii emise anterior intrării in vigoare a prezentei hotărari se reduce conform termenelor prevăzute in Hotărarea adoptată astăzi, 7 ianuarie 2022. IMPORTANT!!! Suspendarea temporară a măsurii de carantină Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale in cazuri care nu suportă amanare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică in program de hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, prezentarea la centrul de vaccinare conform programării in vederea vaccinării ș.a., poate fi analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. Analiza este realizată la nivelul centrelor județene de coordonare și conducere a intervenției. Diferența dintre carantină și izolare: Carantina se instituie pentru persoanele care nu sunt infectate cu virusul sars-cov-2, dar sunt in una din două situații: sosesc in romania din alte state sau sunt contact direct cu o persoană infectată. Pentru persoanele infectate (care au rezultatul pozitiv la un test PCR sau antigen) se instituie măsura izolării. Principalele activități interzise pe perioada stării de alertă și excepțiile de la acestea: mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de intruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a intrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment in spaţii deschise sau inchise, cu următoarele excepții: competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul Romaniei, in spaţiile inchise sau deschise, cu participarea spectatorilor pană la: 50% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri intre persoane şi purtarea măştii de protecţie in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe intreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 30% din capacitatea maximă a spaţiului, in intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri intre persoane şi purtarea măştii de protecţie in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe intreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 organizarea şi desfăşurarea activităţii in cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte in spaţii inchise sau deschise sunt permise cu participarea publicului pană la: 50% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00 şi cu purtarea măştii de protecţie in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 30% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00 şi cu purtarea măştii de protecţie in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 organizarea şi desfăşurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului pană la: 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, in intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri intre persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie, in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, in intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri intre persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie, in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 se permite, in condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 activitatea restaurantelor și cafenelelor este permisă, in interiorul clădirilor, precum şi la terase, pană la: 50% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00 in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 30% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00 in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă pană la: 50% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00 in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 30% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00 in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 activitatea cu publicul in centrele şi parcurile comerciale este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare in vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire in/din centrele şi parcurile comerciale activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică unităţilor farmaceutice dispuse in afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi benzinăriilor este permis accesul in cadrul spațiilor de comercializare a produselor nealimentare cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri intre persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și afișarea la intrarea in spațiul comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla simultan in incintă activitatea in baruri, cluburi şi discoteci este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea in spaţii inchise in domeniul sălilor de sport şi fitness este permisă fără a depăşi: 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri intre persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri intre persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană in județele/localitățile in care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii in spaţii inchise sau deschise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 5,00-22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 In cadrul instituţiilor de invăţămant sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, in condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii IMPORTANT! TOATE RESTRICȚIILE APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ SUNT CUPRINSE IN ANEXA 3 A HOTĂRARII DE GUVERN NUMĂRUL 34 DIN 2022.
Citeşte Articolul Întreg pe Sursă