Sfântul Ion 2021. Rugăciunea care te fereşte de boli, de pericole, te scapă de necazuri şi dă vindecare copiilor bolnavi

1 lună in urmă 22

Sfântul Ion 2021. Sfântul Ioan este considerat ocrotitorul pruncilor, iar mămicile îi închină rugăciuni în această zi, pentru a naşte copii sănătoşi şi pentru sănătatea sau însănătoşirea celor pe care deja îi au.

Rugăciunea rostită către Sfântul Ioan Botezătorul îi ocroteşte, de asemenea, pe credincioşi la ceas de mare necaz, atunci când se află în pericol sau sunt ameninţaţi. Totodată, această rugăciune îi apără de răzbunările duşmanilor şi de pagubă.

Este bine ca această rugăciune să fie rostită timp de nouă zile la rând. Este cu adevărat făcătoare de minuni.

Sfântul Ion 2021. Rugăciunea care te fereşte de boli, te scapă de necazuri, te ajută să naşti prunci sănătoşi şi le dă vindecare copiilor suferinzi

O, Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule al lui Hristos, mari şi multe sunt vredniciile date ţie de la Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost proorocit. Tu, după făgăduinţă şi proorocie îngerească, te-ai şi născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatălui tău s-a pecetluit. Tu, din copilărie, în pustie ai vieţuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvârşit neagoniseala ai iubit, cu agurida şi cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor şi al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit.

Citeste si Mesaje de Sfantul Ion. Semnficaţia numelor Ion şi Ioana

Tu ai fost glasul care a strigat în pustie şi calea Domnului o ai pregătit. Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie, în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, Care ridică păcatele lumii. Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie.

Deci, pentru toate aceste vrednicii şi daruri, mulţimea popoarelor creştine te socoteşte pe tine ca pe un mare prieten al lui Dumnezeu, care ai mare îndrăzneală către El. De aceea şi eu, smeritul şi mult păcătosul, cu multă evlavie, cu durere de inimă şi cu lacrimi, te rog pe tine, dumnezeiescule Ioane Proorocule, să-mi fii mie, păcătosului celui nemernic şi cu totul neputincios, mare apărător şi grabnic izbăvitor de toate ispitele şi încercările acestea ale vieţii de acum.

Citeste si Sfântul Ion 2021. Tradiţii şi superstiţii. De ce este bine ca, în dimineaţa praznicului, să te stropeşti cu agheasmă nouă

Roagă pe Preamilostivul Dumnezeu că, cu a Sa nebiruita putere, să mă păzească în toată vremea de primejdiile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, să mă sprijineasca cu a Sa milă la vreme de ispită şi să mă întărească cu darul Său, pentru rugăciunile Preasfintei şi Preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria, ca să pot răbda până la sfârşit toate necazurile, ispitele, durerile şi suferinţele, ca şi întristările veacului acestuia de acum.

Şi aşa, prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin!”

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă