Ședință de Guvern | Se stabilesc noi norme de sănătate și securitate în muncă - Lista proiectelor de hotărâri

1 lună in urmă 1

Ședință de Guvern / Inquam Photos Ședință de Guvern / Inquam Photos

Ședință de Guvern la Palatul Victoria miercuri, la ora 13.00. Cabinetul Cîțu se reunește pentru a aproba o serie de proiecte de hotărâri printre care și unele privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

MIERCURI, 24 FEBRUARIE 2021, 00:55

SURSĂ: Realitatea.net

AUTOR: Monica Vasilescu

Agenda ședinței de Guvern

PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂPROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și al Legii contabilității nr.82/1991

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/OUG-4.pdf

PROIECTE DE HOTĂRÂRIPROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-16.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Buzău, Timiș, Gorj, Olt, Argeș, Vaslui, Brașov, Brăila, Sibiu și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-17.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părţi din imobilele 1027 și 3072 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, judeţul Cluj, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-18.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, și trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii, situate în judeţele Bihor, Alba, Vrancea, Brașov, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Dolj, Prahova, Galați, Timiș și municipiul București din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-19.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/NFHGANEXA.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiții "Varianta ocolitoare Giurgiu", județul Giurgiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-20.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului "Shamaev Dmitrii"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-21.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei "Ushkina Natalia"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-22.pdf

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gănești, judeţul Mureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-23.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Miloșești, judeţul Ialomița

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-24.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Sânpaul, judeţul Mureș

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-25.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Marpod, județul Sibiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/HG-26.pdf

III.  MEMORANDUMURI

MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condițiilor favorizante 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMOANEXA.pdf

MEMORANDUM cu tema: Încheierea unui Acord între Guvernul României și Guvernul Republicii Islamice Iran, prin schimb de note verbale, privind modificarea Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativității vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, semnat la București, la 9 noiembrie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-3.pdf

MEMORANDUM cu tema: Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente a 10 programe de înzestrare.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-4.pdf

MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular și desemnarea a doi membri supleanți din partea Asociației Municipiilor din România (AMR) în cadrul delegației României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2020-2025

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2021/02/MEMO-5.pdf

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă