Ședință de Guvern, la Palatul Victoria, miercuri - Agenda miniștrilor

2 săptămâni in urmă 18

MARŢI, 16 NOIEMBRIE 2021, 21:44

SURSĂ: Realitatea.net AUTOR: REALITATEA.NET

Agenda ședinței de Guvern 

  1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra sectorului apicol”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXE-1.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursala Regională CF București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz casării

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-42.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind sistemul de coordonare a misiunilor de căutare și salvare a victimelor și supraviețuitorilor unui accident de aviație civilă și responsabilitățile instituțiilor care desfășoară aceste misiuni, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul aviației civile

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-43.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Societății Naţionale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia " - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-44.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 715/2021 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-45.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Sidi Péter”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-46.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Țeamriuc Vladislav”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-47.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-.pdf

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului “Casa Barbu Gănescu” înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflat în administrarea Muzeului Naţional “Constantin Brâncuși”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-4.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sănătății prin Sanatoriului Balneoclimateric de Copii Bușteni

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-48.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliului Concurenței, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-49.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii imobilului 1608 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HG-50.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 572/2013 privind organizarea şi funcționarea Autorității Naţionale pentru Restituirea Proprietăților

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/11/HGANEXA-5.pdf

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă