Românii care pot primi 20 de mii de euro în total ca ajutor de la Guvern. Cine se califică

2 săptămâni in urmă 11

Care sunt românii care pot primi 20.000 de euro în total ca ajutor din partea Guvernului. Guvernul urmează să aprobe, în ședința de azi o hotărâre în ce privește acordarea de sprijin financiar în cadrul unei scheme de ajutor minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologie manifestate în intervalul martie-mai 2021, ce au afectat sectorul apicol.

Românii care pot primi 20 de mii de euro în total ca ajutor de la Guvern

Conform notei de fundamentare a proiectului, beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt:

  • apicultori, persoane fizice ce deţin atestat de producător emis în baza Legii 145/2014, valabil la data depunerii cererii;
  • apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, care sunt constituite potrivit OUG 44/2008;
    apicultori, persoane juridice.

Prin proiectul de hotărâre de guvern se propune acordarea unui sprijin de 23,7 lei/familie pentru a se compensa efectele fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile, valoare ce reprezintă aproximativ 43% din cheltuielile efectuate de către apicultori pentru asigurarea rezervelor de hrană, potrivit tehnologiei apicole.

Astfel, valoarea totală ajutorului de minimis ce se acordă unei întreprinderi unice nu poate să depășească suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciții financiare, în cursul exerciţiului financiar respectiv şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Sumele care reprezintă ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor unice într-o singură tranşă, se mai indică în nota de fundamentare.

Documente necesare pentru ajutorul de minimis în apicultură

  • copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal
  • copie a atestatului de producător în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 5, lit. a)
  • copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică
    dovadă cont activ bancă/trezorerie
  • copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a stupinei/stupinelor, eliberat de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se desfăşoară permanent activitatea stupinei

Cererea, care este însoţită de documentele prevăzute mai sus poate să fie transmisă la centrele locale/județene APIA și respectiv al municipiului București şi prin mijloace electronice și/sau poștă/curierat

De asemenea, documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate și datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul” de către solicitant.

Dacă solicitantul deţine în exploataţie mai multe stupine ce sunt situate în unități administrative teritoriale diferite, el va formula și depune o singură cerere la centrele județene/locale APIA, respectiv al municipiului București unde are domiciliul/sediul social sau deține numărul cel mai mare de familii de albine.

The post Românii care pot primi 20 de mii de euro în total ca ajutor de la Guvern. Cine se califică appeared first on IMPACT.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă