Reprezentanţi ai distribuitorilor de alimente şi ai cabinetelor de medicina familiei reclamă că sunt discriminaţi de Guvern, prin excluderea de la eligibilitatea accesării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene

1 lună in urmă 19

Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie acuză Guvernul că discriminează distribuitorii de alimente şi cabinetele de medicina familiei prin excluderea de la eligibilitatea accesării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene.

Asociaţia Companiilor de Distribuţie de Bunuri din România şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie arată, duminică, într-un comunicat de presă, că au adresat o sesizare Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senat cu privire la discriminarea distribuitorilor de bunuri de larg consum şi a cabinetelor de medicina familiei din România prin excluderea de către Guvern de la eligibilitatea accesării programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri europene.

  • „Prin acest tip de discriminare se creează distorsiuni economice în piaţă din punct de vedere concurenţial şi se produc prejudicii grave de dezvoltare economică, cu nerespectarea art. 45 din Constituţia României conform căruia «Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate».”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, dezbaterile din cadrul Comisiei senatoriale vor continua joi, la şedinţă fiind invitaţi şi membri ai altor Comisii ale Senatului, reprezentanţi ai ministerelor economice.

Astfel, cele două asociaţii îşi continuă demersul iniţiat în 8 aprilie.

  • „După aderarea României la UE, în majoritatea programelor de finanţare publică nerambursabilă distribuitorii de bunuri şi cabinetele medicale individuale au fost excluşi de la eligibilitate, ultimul exemplu notoriu fiind OUG nr. 130/2020. Această Ordonanţă, deşi modificată şi aprobată prin Lege 220/2020 în Parlament cu votul unanim, promulgă de Preşedintele Republicii şi publicată în Monitorul Oficial al României încă din 30 octombrie anul trecut, încă nu a fost pusă în aplicare de Guvernul României fără nicio explicaţie publică”, arată acestea.

Cele două asociaţii adaugă că, în majoritatea statelor UE, guvernele au iniţiat şi implementat mai multe valuri de scheme de ajutor de stat pentru antreprenori.

  • „În majoritatea Statelor membre ale UE Guvernele au acordat aceste forme de sprijin financiar fără a face discriminare între categorii de antreprenori, condiţia esenţială fiind ca aceştia să facă dovada contabilă că au pierderi financiare consistente ca urmare a efectelor pandemiei Covid – 19 şi/sau a măsurilor de restricţie impuse de autorităţi pentru prevenirea pandemiei”, susţin sursele citate.

Potrivit acestora într-un răspuns al Directoratului General Politică Regională şi Urbană al Comisiei Europene, adresat ACDBR, cu referire la Cadrul Temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat în contextul Pandemiei Covid-19, se indică următoarele:

  • „Cadrul Temporar a fost adoptat de către Comisie cu scopul de a oferi un cadru legal astfel încât să determine compatibilitatea măsurilor de ajutor ale statului, create şi implementate de Statul Membru pentru a face faţă posibilelor consecinţe negative cauzate de pandemia COVID-19. În principiu, excluzând sectorul financiar, Cadrul Temporar nu exclude niciun sector (economic) de la domeniul de aplicare. Statele membre pot totuşi exclude anumite sectoare sau angajamente de la ajutorul acordat în conjunctura pandemiei COVID-19. Totuşi, deoarece ajutorul acordat de Stat pune beneficiarii săi într-o poziţie favorabilă faţă de competitorii acestora (spre exemplu, oferirea de lichidităţi financiare), statele membre trebuie să se asigure că, în baza puterii lor discreţionare, selecţia beneficiarilor ajutoarelor să fie bazată pe criterii predefinite şi obiectiv stabilite pentru a limita denaturarea competiţiei din piaţă”.

Reprezentanţii celor două asociaţii mai susţin că nerespectarea principiilor europene privind acordarea ajutoarelor de stat plasează România pe poziţia de unicul stat membru care, folosind o argumentare juridico-economică discriminatorie, aleatorie, poziţionează operatori economici în concurenţă neloială atât în piaţa locală, cât şi în cea unională.

  • „Din aceste motive ne dorim ca dezbaterea din Comisia pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi din Senatul României să reprezinte forul de consultare publică pentru înlăturarea din legislaţie şi din cutuma de guvernare a instrumentelor de discriminare a tuturor antreprenorilor români, plecând de la ilustrarea practicilor negative din domeniile sănătăţii umane şi securităţii alimentare. Guvernul nu a pus în aplicare de mai bine de 6 luni Legea 220/2020 de aprobare a OUG 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene. Chiar dacă demersul nostru de a discuta aspecte cu impact major în economia naţională reprezintă o premieră pentru Comisia parlamentară, ne manifestăm încrederea că se vor alătura şi alte asociaţii patronale şi alţi membri ai Parlamentului pentru a identifica soluţii legislative care vizează accesul liber la dezvoltare economică pentru toţi operatorii economici români, precum şi accesul liber la fonduri nerambursabile pentru cabinetele de medicina familiei şi distribuitorii/comercianţii de alimente”, mai scrie în comunicat.

sursa: News.ro, sursa foto: Pixabay.com

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă