Peste 500 de magistrați cer CSM abrogarea prevederilor privind abaterile disciplinare pentru care Cristi Danileț a fost exclus din magistratură, iar Curtea de Apel Constanța a fost ”curățată” de judecătorii incomozi

3 săptămâni in urmă 30

O scrisoare deschisă semnată de 510 procurori și judecători a fost transmisă joi plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Procurorii și judecatorii cer abrogarea unor prevederi din Legea 303/2004 privind abaterile disciplinare ale magistraților.

Este vorba de articolele 99 și 100 din statutul judecătorilor și procurorilor care consideră abateri discplinare manifestările ”care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției” și prevăd, printre altele, retrogradarea în grad profesional.

Pentru unul dintre aceste articole judecătorul Cristi Danileț a fost exclus din magistratură în urmă cu o săptămână. Tot atunci, Curtea de Apel Constanța a fost ”curățată” de unii dintre cei mai duri judecători în privința sentințelor care i-au condamnat, printre alții, și pe Mircea Băsescu, Nicușor Constantinescu sau Sorin Strutinsky.

Magistrații își argumentează demersul spunând că unele prevederi dau naştere unor interpretări arbitrare a normei legale, iar lipsa unor criterii minime, detalieri sau precizări, în scopul stabilirii, în mod transparent şi întemeiat, a manifestărilor magistraţilor prin care aceştia încalcă onoarea şi probitatea profesională lasă loc unor interpretări subiective dovadă fiind şi diversitatea soluţiilor adoptate de Inspecţia Judiciară cu privire la fapte ce sunt/nu sunt încadrate în această abatere disciplinară.

Judecătorii și procurorii susțin că legea este neprevizibilă şi confuză, iar magistratului îi este imposibil să îşi adapteze conduita unei astfel de norme, fiind expus unor sancţiuni disciplinare foarte grave fără a cunoaşte în concret ce comportament trebuie să adopte pentru a nu săvârşi abaterea disciplinară în discuţie, se arată în scrisoare.

Scrisoarea integrală a magistraților către plenul CSM 

Stimaţi colegi, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,

Subsemnaţii, judecători şi procurori, în temeiul art. 38 alin. 5 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii potrivit cărora Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate sesiza ministrul justiţiei cu privire la necesitatea iniţierii sau modificării unor acte normative în domeniul justiţiei,

Vă solicităm ca în exercitarea prerogativei legale amintite să sesizaţi de îndată ministrul justiţiei cu privire la necesitatea abrogării următoarelor dispoziţii legale:

 1. Art. 99 alin. 1 lit. a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor care reglementează abaterea disciplinară privind manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în exercitarea sau în afara exercitării atribuţiilor de serviciu
 2. Art. 100 alin.1 lit.d1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor care reglementează sancţiunea disciplinară a retrogradării în grad profesional
 3. Art. 100 alin.2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor care reglementează sancţiunile disciplinare ce sunt aplicabile unor abateri disciplinare.

Acest demers este justificat de caracterul general şi echivoc al dispoziţiilor art.99 alin.1 lit.a din Legea nr.303/2004, care dă naştere unor interpretări arbitrare a normei legale prin raportare la comportamentul unui magistrat în vederea angajării răspunderii sale disciplinare, iar lipsa unor criterii minime, detalieri sau precizări, în scopul stabilirii, în mod transparent şi întemeiat, a manifestărilor magistraţilor prin care aceştia încalcă onoarea şi probitatea profesională şi, implicit, prestigiul justiţiei, lasă loc unor interpretări subiective dovadă fiind şi diversitatea soluţiilor adoptate de Inspecţia Judiciară cu privire la fapte ce sunt/nu sunt încadrate în această abatere disciplinară.

Având în vedere severitatea sancţiunilor disciplinare ce pot fi dispuse faţă de un magistrat şi care pot ajunge până la excluderea din magistratură, este imperios necesar ca normele legale care reglementează abaterile disciplinare să fie clare şi lipsite de echivoc şi să conţină criterii obiective minime care să asigure claritatea şi previzibilitatea normei, astfel încât magistratul să cunoască care sunt comportamentele prin care aduce atingere onoarei, probitaţii profesionale și prestigiului justiției, fără a se lăsa loc unor interpretări subiective.

Mai mult, sintagma „săvârșite în exercitarea sau în afara exercitării atribuțiilor de serviciu“, cuprinsă în textul de lege criticat, dă o marjă de apreciere foarte largă în evaluarea abaterii disciplinare și sancționării magistratului, fără a se cunoaște în mod obiectiv ce împrejurări circumstanțiază ”manifestările” pentru a fi reținută aceasta abatere disciplinară.

Totodată, amintim că potrivit Declaraţiei privind etica judiciară adoptată la Londra în anul 2010 judecătorul trebuie să se abţină de la gesturi, acţiuni, comportamente, afirmaţii de natură să promoveze credinţa că hotărârile date nu sunt motivate în aplicarea legii, în mod justificat şi corect, precum şi abţinerea de la comentarea propriilor hotărâri, chiar dacă acestea sunt criticate de presă sau casate în căile de atac. Potrivit aceleiaşi Declaraţii, obligaţia de rezervă a judecătorului devine subsidiară obligaţiei de indignare atunci când democraţia şi libertăţile fundamentale sunt în pericol.

Cât timp legea este neprevizibilă şi confuză, magistratului îi este imposibil să îşi adapteze conduita unei astfel de norme, fiind expus unor sancţiuni disciplinare foarte grave fără a cunoaşte în concret ce comportament trebuie să adopte pentru a nu săvârşi abaterea disciplinară în discuţie.

Cu privire la dispoziţiile art.100 alin.1 lit.d1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor care reglementează sancţiunea disciplinară a retrogradării în grad profesional, solicităm abrogarea imediată a acestora având în vedere, pe de o parte, nerespectarea garanţiei constituţionale a inamovabilităţii judecătorilor care permite mutarea acestora numai prin transfer, delegare, detaşare sau promovare, cu acordul lor, suspendarea sau eliberarea din funcție în condițiile Legii nr.303/2004, precum şi caracterul discriminatoriu creat de această normă care se aplică în mod diferențiat magistraţilor în funcție de gradul profesional obținut.

De asemenea, dispoziţiile art. 100 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 instituie o discriminare nejustificată între sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate pentru abaterile disciplinare săvârşite de un magistrat, având în vedere practica Inspecţiei Judiciare care consideră de multe ori că aceeaşi stare de fapt întruneşte elementele constitutive pentru mai multe abateri disciplinare printre care şi cele prevăzute de art. 99 lit. b, d şi t teza I, și precum și faptul că acestea nu permit individualizarea sancțiunii în funcție și de circumstanțele personale ale magistraților, nu doar de gravitatea faptei, situație în care judecătorii cu grad de judecătorie care săvârșesc una din abaterile disciplinare amintite sunt excluși la prima abatere de acest fel.

Faţă de argumentele expuse, de practica neunitară a Inspecţiei Judiciare cu privire la comportamentele magistraţilor ce sunt în unele cazuri cercetate ca abateri disciplinare iar în alte cazuri nu, de severitatea sancţiunilor disciplinare ce pot fi aplicate magistraţilor, dar şi de necesitatea reglementării în mod clar şi lipsit de echivoc a normelor legale care privesc cariera magistraţilor, vă solicităm sesizarea imediată a ministrul justiţiei cu privire la necesitatea abrogării dispoziţiilor legale criticate.

Cu consideraţie,

Lista semnături anexată

 1. Mădălina Bîrlog, Tribunalul București
 2. Andrei Soare, Judecatoria Brasov
 3. Scorta Robert, PJ Petroșani
 4. Ecaterina Florea, Tribunalul Bucuresti
 5. Sorina Marinas, CA Craiova
 6. Ardelean Cristian, PT Bihor
 7. Bogdan Popescu, Judecătoria Târgu Jiu
 8. Coralia Lapadat, PJ Timisoara
 9. Doina Zavalași, CA Craiova
 10. Abutnăriței Andreea Ionela, Tribunalul Brașov
 11. Mihai Negulescu, DIICOT Bv
 12. Bulzan Mihaela, DIICOT Oradea
 13. Iulian Dîrzeanu, Tribunalul Bucuresti
 14. Boeriu Adriana-Elena, Judecatoria Zalãu
 15. Ancuta Blanariu, Judecatoria Iasi
 16. Vlad Claudia, Judecatoria Târgoviște
 17. Adina Dumitrache, CA Bucureşti
 18. Maciuc Sorin, PJS6
 19. Selaru Maria Diana, Tribunalul Bucuresti
 20. Micu Innana, Judecătoria Constanța
 21. Dominte Ciprian, PCA Brașov
 22. Uto Catalina Miruna Lorena, Judecătoria Ploiești
 23. Ana Muresan, DNA- Structura Centrala
 24. Mirtha Meleaca, CA Craiova
 25. Catalin Marian Bunduc, DIICOT Bucureşti
 26. Sandu Claudiu, PT Brasov
 27. Răzvan Alexandru Băra, PT Brașov
 28. Vali Ileana Niță, CA Craiova
 29. Liviu Urziceanu, Judecatoria Arad
 30. Sandu Maria Irina, Judecatoria Brasov
 31. Todea Laurentiu Mirel, PJ Timisoara
 32. Diaconu Antonia, DIICOT Pitesti
 33. Ursuț Cristian, PJ Buftea
 34. Gabriela Alexandroiu, CA Craiova
 35. Burzo Bogdana Irina, PJ Jibou
 36. Iulian Nica, PT Brașov
 37. Scurtu Ioana Raluca, PJ Craiova
 38. Maria Rîmniceanu, DIICOT Braşov
 39. Arpinte Nicoleta, PJ Dorohoi
 40. Cadea Carmen Oana, CA Brașov
 41. Florea Carina Gabriela, Judecatoria Iasi
 42. David Iancu Andreea, Judecatoria Făgăraș
 43. Mirică Raluca, DNA structura centrala
 44. Pavel Marinel Corneliu,DNA Craiova
 45. Anca Loredana Gheorghiu, PJ Brasov
 46. Tudor Antoniu Vasiu, PJ Târgu-Mureș
 47. Meszar Alexandru, PJ Carei
 48. Alina Nica, Judecătoria Brașov
 49. Tatar Emanuela Anca, PJ Targu Mureș
 50. Doroftei Georgiana, Judecătoria Sibiu
 51. Marin Ana Corina, Judecatoria Valenii de Munte
 52. Rusca Alexandra Ioana, Judecătoria Iasi
 53. Sirghe Anca Alexandra,Tribunalul București
 54. George Virgil Gavrila – DIICOT
 55. Foitos Raluca-Andreea, Judecatoria Roman
 56. Riza Florentin, PT Dolj
 57. David Dan Adrian,Tribunalul Hunedoara
 58. Taghiev Ramona, PT Bacau
 59. Man Ciprian, PT Bihor
 60. Olteanu Cosmin Alexandru, Judecătoria Giurgiu
 61. Roibu Violeta Marilena, Judecatoria Giurgiu
 62. Golea Lorelei, Judecatoria Brasov
 63. Marilena Neacsu,Tribunalul Bucuresti
 64. Sergiu Rosca, PJ Dej
 65. Codreanu Alexandru, PT BV
 66. Blanaru Larisa Andreea, PJ Brașov
 67. Tudor Filip, PJS6
 68. Marinela Grigorie, PCA Craiova
 69. Simon Ligia, Tribunalul Maramureș
 70. Catalina Stoian, PJS6
 71. Marin Ana Maria, PT Brașov
 72. Ioana Maftei, Judecătoria Brașov
 73. Anca Boeriu, DIICOT Brasov
 74. Daniela Maria Falcan,CA Iași
 75. Ciprian Bodu, DNA Cta
 76. Carmen Rata Alexandrescu, Tribunalul Hunedoara
 77. Coman Georgeta, Judecatoria Sectorului 3
 78. Patras Alexandra Maria, PJ Iasi
 79. Codreanu Roxana-Andreea, PJ Iasi
 80. Sarca Alina Larisa, Judecatoria Sibiu
 81. Ionescu Bogdan – Judecatoria Videle
 82. Lapadat Adina Stefania, PJ Ploiesti
 83. Rapsigan Andreea Madalina, PJ Ploiesti
 84. Candale Laura Camelia, Tribunalul Bistrița-Nasaud
 85. Simona Constantinescu, DNA
 86. Florina Carmen Ionescu, Tribunalul Neamț
 87. Dundev Alma Maria, PJ Sighișoara
 88. Cirjan Ioana Luiza, Judecatoria Buftea
 89. Alexandru Florea, DIICOT S.T. Alba Iulia
 90. Verde Andreea, PJ Brasov
 91. Ioan Fundătureanu, CA Pitești
 92. Stanciu Gabriela, DNA Constanta
 93. Ellzica Tentiuc, Judecătoria Piatra Neamt
 94. Alexandra Iacob, Judecatoria Sector 6 București
 95. Adina Fundatureanu, CA Pitești
 96. Moldoveanu Mihai Dan, PJ Vânju Mare
 97. Pîslaru Doina Lăcrămioara, PJ Pitesti
 98. Rus Lucian Claudiu, DNA ST Timisoara
 99. Ursa Paul Ionel, PJ Zarnesti
 100. Conortos Constantin, DNA Constanța
 101. Sorin Constantinescu, DNA Constanța
 102. Taran Cristina Augustina, PJ Petrosani
 103. Cornaciu Larisa, PJ Ploiești
 104. Oaneș Corina Raluca, PJ Zalău
 105. Cepes Mihai, Judecătoria Timișoara
 106. Rus Lavinia, DNA Timișoara
 107. Niculescu Oana, CA Timișoara
 108. Brindea Dan-Eugen, PT Salaj
 109. Bene Ioan, PJ Salonta
 110. Cazac Anca, Judecătoria Zarnesti
 111. Onea Dalidis Nicoleta Irina, PCA Craiova
 112. Narla Liviu Alexandru, Judecatoria Cornetu
 113. Iulia Lohan, PJ Satu Mare
 114. Pop Alexandra, PJ Constanța
 115. Iulia Fadei, Tribunalul Cluj
 116. Zlate Nadia, DNA Serviciul Teritorial Constanța
 117. Razlog Ana Maria, Judecătoria Galati
 118. Veronica Gavriș-Todinca, Judecătoria Sighetu-Marmației
 119. Grip Paul Tudor, Judecatoria Zarnesti
 120. Sorin Beteringhe, PT Bihor
 121. Chivu Claudia Irina, PT Timiș
 122. Jarca Cristian, PJ Satu Mare
 123. Alexandra Manescu, Tribunalul Bucuresti
 124. Bordeianu Bianca Elena, Judecatoria Iasi
 125. Moroiu Laura, Judecatoria Piatra Neamt
 126. Catalina Irina, Tribunalul Neamt
 127. Andrei Bodean, DNA ST CT
 128. Buzoianu Mihaela Alexandra, PJ Călărași
 129. Rus Bogdan Florin, PJ Constanța
 130. Moldovan Maria Larisa, PJ Sannicolau Mare
 131. Alina Stamate-Tamasan, Tribunalul Maramureș
 132. Cristina Muresan, PJS1
 133. Sorin Pasăre, PJ Craiova
 134. Ciocan Radu Andrei, Tribunalul Bucuresti
 135. Ioana-Maria Cîmpean, Judecătoria Timișoara
 136. Adina Monica Burdan, CA Timișoara
 137. Ancuta Ailene, Judecătoria Iasi
 138. Nicolae Stamate Tamasan,Tribunalul Maramure
 139. Ionela Tinca, PJ Brasov
 140. Emilia Secure, Tribunalul Dolj
 141. Iga Monica Maria, JS5
 142. Antonia Novitchi, JS6
 143. Oresia Gondor,Tribunalul Maramureș
 144. Albescu Andrada, JS1
 145. Denisa Cristea, Judecatoria Zarnesti
 146. Daniel Nedela, PJS1
 147. Oana Pop, Judecătoria Baia Mare
 148. Bulat Sergiu, PJ Bacau
 149. Ana Maria Gheață,Tribunalul Iași
 150. Coman Georgeta, Judecatoria Sectorului 3
 151. Cobiscan Alexandru, Tribunalul Bucureşti
 152. Lavinia Focșa, Judecătoria Sectorului 1
 153. Amalia Hanganu, Judecătoria Iași
 154. Necula Ionuț Cosmin, Judecătoria Giurgiu
 155. Marius Pop-Blaga, PJ Oradea
 156. Alexandra Tudor, Tribunalul Prahova
 157. Alexandru Nistor-Cîrstoc, PJS5
 158. Laurențiu Faifer, Judecătoria Hunedoara
 159. Tabirta Lorin, PJ Timisoara
 160. Liliana Ghidiu, PT Brasov
 161. Sava Teona, PJ Harlau
 162. Laura Grigoras, Judecătoria Turda
 163. Serban Viorel Florin, PJS2
 164. Lucian Manoloiu, Judecătoria Slatina
 165. Voiculescu Corina, PJ Giurgiu
 166. Cepoi Marian, PJ Nasaud
 167. Mintari Mihaela, PJ Iasi
 168. Florin Vilceanu, Tribunalul Bucuresti
 169. Tebies Malina, Judecatoria Bistrita
 170. Păsărescu Diana Caterina, Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti
 171. Marin Liana Georgiana, Judecătoria Ploiești
 172. Tokos Lehel, PT Harghita
 173. Zanoaga Tatiana, Judecatoria Sfântu Gheorghe
 174. Ion Ruxandra Maria, Judecatoria Medgidia
 175. Bordianu-Plesescu Roxana-Angela, PJ Harlau
 176. Neagu Adrian, Judecatoria Arad
 177. Neagu Ana-Maria, Judecatoria Arad
 178. Budau Diana-Madalina, Judecatoria Bacau
 179. Andrei Aneta-Violeta, DIICOT București
 180. Irina Ghilan, PJ Piatra Neamț
 181. Alexandru Florin Zereş, Judecatoria Sibiu
 182. Manoiu-Olaru Alina Raluca, PJ Craiova
 183. Filip Luminita Maria, Judecatoria Turda
 184. Cosmin Radulescu, PCA Craiova
 185. Cudalb Adrian Dan, PJS6
 186. Coste Andrei Iustin, PJ Zalau
 187. Florin Lucian Arion, PT Buzău
 188. Chereches Oana-Adelina, Tribunalul Vaslui
 189. Stanciu Denisa, PJ Brasov
 190. Mihaila Raluca, Judecătoria Ploiesti
 191. Vlad Tari, Tribunalul București
 192. Dreana Patricia Roxana, PJ Șimleu Silvaniei
 193. Adriana Soponar, Tribunalul Satu Mare
 194. Pantea Marius, PJ Cluj-Napoca
 195. Rusu Larisa, PJ Botoșani
 196. Sas Remus, Curtea de Apel Suceava
 197. Costin Marius Mirel, Tribunalul Ialomita
 198. Anda Ungurean, Judecatoria Botosani
 199. Giurgiu Georgiana Cecilia, Judecătoria Sibiu
 200. Neagoe Ana, Judecatoria Sfantu Gheorghe
 201. Neagoe Vlad, Curtea de Ape Brasov
 202. Anda-Elena Roșca, Judecătoria Dej
 203. Georgiana Anghel-Tudor, CA Constanta
 204. Razvan Anghel, CA Constanta
 205. Tomescu Alexandra-Sorina, PJS1
 206. Diac Ana Maria, PJS1
 207. Dana Eugenia Pop, Judecătoria Satu Mare
 208. Lazar Anca Augusta, PCA Cluj
 209. Radu Cristina, PT Bucuresti
 210. Stefanita Gogea, DIICOT
 211. Ana-Maria Lazar-Carlanaru, Judecatoria Oradea
 212. Alexandru Bogdan Anghel, PJ Segarcea
 213. Popescu Corina Mihaela, PJ Dragasani
 214. Sadîc Zafer, PT Constanța
 215. Andreea Lup, Judecatoria Oradea,
 216. Alexandru-David Lup, PJ Gheorgheni
 217. Cristina Ionescu Lupeanu, Tribunalul București
 218. Dan Bubuiug, DIICOT BT Salaj
 219. Dogaru Liana Anamaria, PJ Urziceni
 220. Dima Matei, PJ Gherla
 221. Oancea Alexandru, PJ Gherla
 222. Pop Paula Crina, PJ Gherla
 223. Tetean-Vinteler Ada, PJ Gherla
 224. Marian Clement Virgil, PJ Gherla
 225. Ana Elena Hutanu, DIICOT BT Sibiu
 226. Florin Traian Lazăr, Judecătoria Oradea
 227. Niţă Alina Mihaela, Tribunalul Neamţ
 228. Alina Camelia Topan, Tribunalul Cluj
 229. Liana Anișoara Cocis, Tribunalul Cluj
 230. Cristina Maria Badea, Tribunalul Cluj
 231. Rus Mihai Cãtãlin, Judecãtoria Târgu Mureş
 232. Fit Cosmin Marius, PJ Toplita
 233. Cîmpean Mircea, PJ Satu Mare
 234. Lazar Ancuța, PJ Satu Mare
 235. Boicean Danusia, DNA magistrat pensionar
 236. Ostafie Andrei, PJ Botoșani
 237. Mihai Ioana, PJ Ploiești
 238. Vladescu Ilie Razvan, PJ Slobozia
 239. Valeriu Iordache, PJS2
 240. Fiț Mădălina-Cornelia, Judecătoria Toplița
 241. Șimon Cristina-Ingrid, PJ Oradea
 242. Oprea Veronica-Nicoleta, PT Buzău
 243. Cristian Felix Nica, Judecătoria Timișoara
 244. Anghel Monica, Judecatoria Valenii de Munte
 245. Colceriu Sorin Mihai, DIICOT BT Harghita
 246. Monica Nicola, CA Cluj
 247. Livia Mango, CA Cluj
 248. Ciprian Coada, CA Constanța
 249. Stancu Costin Andrei, CA Pitești
 250. Stancu Dana Iuliana, CA Pitești
 251. Necula Mihai, PJ Brașov
 252. Dietrich Magdalena, CA Timisoara
 253. Flore Danina Oana, Judecatoria Timisoara
 254. Oana Livia Apetri, Judecatoria Tirgu Neamt
 255. Cristina Țapliuc, PJ Iași
 256. Mihaela Maga, Tribunalul Botoșani
 257. Anca Maria Groza, Tribunalul Cluj
 258. Berbenita-Boca Darius-Catalin, Judecatoria Miercurea Ciuc
 259. Ghiciulescu Nicoleta, CA Timisoara
 260. Gheorghe Valentina-Mihaela, judecator delegat la Judecatoria Craiova
 261. Ramona Gratiela Milu, CA Brasov
 262. Tatu Dragos Daniel, PJ Buzau
 263. Tatu Adina Octavia, PJ Buzau
 264. Stancescu Anca Anamaria, Tribunalul Dolj
 265. Brem Ionela, Judecătoria Piatra Neamț
 266. Marincas Minodora, PJ Satu Mare
 267. Anca Demian, Judecătoria Carei
 268. Puscasu Voicu, Tribunalul Hunedoara
 269. Enache Valentin Florian, PJ Brezoi
 270. Grozav Octavian- Ionel, JS6
 271. Stefana Pascaru, Judecatoria Iasi
 272. Camelia Bogdan
 273. Anghelescu Carla Alexandra, Tribunalul București
 274. Constantin Manoliu, Tribunalul Bihor
 275. Claudia Bodean, CA Constanta
 276. Niculeasa Daniel Ionut, PJ Radauti
 277. Carnariu Mihai Mădălin, PJ Baia Mare
 278. Andreea-Lavinia Alamiie, PJ Galați
 279. Fabian Orsolya, PT Harghita
 280. Gâlcescu Dan Dumitru, PT Harghita
 281. Pascaru Andrei Răzvan, PJ Bacau
 282. Cazan Andreea-Sorina, Judecătoria Giurgiu
 283. Onofrei-Nichiforel Marius, PT Botosani
 284. Trastau Olimpia Maria, PCA Timișoara
 285. Circiumaru Oprica Florin, PJS 2
 286. Mic Ioana, PT Satu Mare
 287. Corina Maria Florea, Tribunalul Bihor
 288. Botezatu Andreea Petronela, Judecătoria Sfântu Gheorghe
 289. Popa Marius, PJS2
 290. Oneț Georgeta, Curtea de Apel Cluj
 291. Leontică Paul-Teodor, DIICOT BT Neamț
 292. Irina Dumitru, Tribunalul Specializat Mureş
 293. Mihalache Diana, Judecatoria Campina
 294. Chirosca Alina Ionela, Judecatoria Campina
 295. Stan George Alexandru, Judecatoria Campina
 296. Mustafa Reyhan, PICCJ
 297. Alexandra Mihai, PICCJ
 298. Corina Dinică, PT Argeş
 299. Florin Pomană, Tribunalul Sibiu
 300. Filip Luminita Maria, Judecătoria Turda
 301. Tremura Mirel-Cristian, Judecatoria Dorohoi
 302. Oanea Lenuta, Judecatoria Dorohoi
 303. Cosman Neculai Cristian, Judecatoria Dorohoi
 304. Hanu Magdalena, Tribunalul Galati
 305. Murgoi Anda, PCA Alba Iulia
 306. Cristea Ştefan Georgian, PJ Iaşi
 307. Nicola Maria, Tribunalul Dolj-pensionar
 308. Ioana Bogdan, CA Constanţa
 309. Radu Harja, Tribunal Bihor
 310. Minac Denisa Mădălina, PJ Buftea
 311. Chiriac Radu Ionut, Judecătoria Galati
 312. Pădeanu Catalina, Judecătoria Craiova
 313. Robert Marius Cadea, CA Braşov
 314. Lefter Gabriel, CA Constanţa
 315. Loor Vlad Alexandru, Judecătoria Cluj-Napoca
 316. Orzață Maria Manuela, Tribunalul București
 317. Corina Grigore, Judecatoria Iasi
 318. Andreea Benedek, PCA Brasov
 319. Cristian-Ion Tomoiu, PT Hunedoara
 320. Bogdan Ana Elena, Tribunalul Sibiu
 321. Popa Mihai, PJ Roșiori de Vede
 322. Iordache Laura Nicoleta, PJS1
 323. Ioana Tabacu, Judecătoria Craiova
 324. Ionuț Tabacu, Judecătoria Craiova
 325. Adriana Soponar,Tribunalul Satu Mare
 326. Lavinia Circiumaru, Tribunalul Bucureşti
 327. Bozga Marian, Judecătoria Marghita
 328. Raul Alexandru Nestor, CA Ploiesti
 329. Furdui Andrei Ilie, Judecatoria Cîmpeni
 330. Alexandra Mocanu, Judecatoria Ploiesti
 331. Marian Serban, Judecătoria Bailesti
 332. Tudorache – Stroe Corina, PT Buzau
 333. David Maricel, PT Ilfov
 334. Matei Sabrina Maria, Judecatoria Oradea
 335. Bogdandi Alexandru Robert, Judecatoria Oradea
 336. Acatrinei Alexandru, Judecătoria Gura Humorului
 337. Amalia Lazăr, Judecătoria Onesti
 338. Popescu Teodora, Judecatoria Mangalia
 339. Grăjdeanu Oana, PJ Bacau
 340. Ionescu Elena Georgiana, PJ Craiova
 341. Ciurcă-Roznovăț Roxana, PT Iași
 342. Cristina Calusaru, Tribunalul Dolj
 343. Marian Calusaru, DNA Craiova
 344. Bursuc Andreea- Claudia, DIICOT
 345. Andrei Pop, Judecătoria Oradea
 346. Garbia Rebeca Silvia, Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti
 347. Pușcașu Florina, Tribunalul Hunedoara
 348. Cătălin Mormoe, Judecătoria Piatra Neamț
 349. Dana Belciug, PT Constanta
 350. Grajdeanu Constantin, PJ Bacau
 351. Mazilu Raluca Maria, Judecătoria Reșița
 352. Bratu Maria Adriana, CA București
 353. Gliga Maria Liliana, PT Bucuresti
 354. Anton Anamaria, Judecatoria Oradea
 355. Alexandra Lancranjan, DNA
 356. Cosmin Iordache, DNA
 357. Hanga-Fărcaș Angela, PJ Constanța
 358. Anghel Simona, PJS1
 359. Colceriu Cosmina, PJ Zarnesti
 360. Traistaru Alexandra, Judecătoria Bolintin Vale
 361. Prata Vasile, DIICOT
 362. Popescu Cristian Ovidiu, PJ Caracal
 363. Prahanca Emilia Maria, Judecătoria Reşiţa
 364. Andrei Marasescu, PJ Alexandria
 365. Lagu Adriana Carmen, PJ Slatina
 366. Dâscă Adrian Nicolae, PT Iaşi
 367. Ristea Ramona, CA Timişoara
 368. Creţu Carmen Diana, Judecătoria Slatina
 369. Carmen Miron, Judecătoria Oradea
 370. Gabi Vacaru, Tribunalul Calarasi
 371. Criste Anca Adriana,  Judecatoria Zalau
 372. Laura Vizitiu, Tribunalul București
 373. Verginica Stanila, Tribunalul Dolj
 374. Simona Oțel, Tribunalul Dolj
 375. Dana Stoian, Tribunalul Dolj
 376. Carstea Marcu Aurelian, Tribunalul Dolj
 377. Luis Constantin, Tribunalul Dolj
 378. Corina Dana, Tribunalul Dolj
 379. Izabela Zglimbea, Tribunalul Dolj
 380. Livia Colan, Tribunalul Dolj
 381. Ruslana Sorbala, judecător pensionat Tribunalul Dolj
 382. Vîntu Ana-Maria, Judecatoria Bistrița
 383. Danciu Abraham Adriana, Tribunalul Maramures
 384. Gheorghe Costin-Lucian, Judecătoria Cornetu
 385. Alexandra Dordea, DNA Structura Centrala
 386. Marius Florentin Băncău, Judecătoria Reșița
 387. Alba Radu Ioan, PJ Oradea
 388. Kordos Silvana-Roxana, Judecătoria Vaslui
 389. Banc Daiana, PJ Constanța
 390. Romila Mihaela Roxana, Tribunalul Iași
 391. Scorta Robert, PJ Petroșani
 392. Mihut Maria Cristina, PJS2
 393. Cristina Moisa, CA Brasov
 394. Andreea-Cornelia Murătură,Judecătoria Fetești
 395. Todoran Adrian Petre, DIICOT – Structura Centrală
 396. Vlad Cristian Benchea, PJ Avrig
 397. Andra Georgeta Benchea, Judecatoria Sibiu
 398. Laura Zaharia, PT Iași
 399. Enescu George, PT București
 400. Alexandru Anghel, PTB
 401. Cîmpean Roxana-Maria, Judecătoria Satu Mare
 402. Munge Mircea Florin, PJ Oradea
 403. Laurentiu Iordan, PJS1
 404. Brandiu Gabriela, PJ Iasi
 405. Cristina Mocioi, PJ Babad
 406. Alexaandru Bălășanu, Judecătoria Botoșani
 407. Antaloae Ovidiu, Judecătoria Oltenița
 408. Ciprian Cosnita,  PJ Braşov
 409. Mîrza Alina Liliana, Tribunalul Vrancea
 410. Dobrea Maria Mădălina, Judecatoria Tecuci
 411. Nicoleta Biro, Judecatoria Tecuci
 412. Cristian – Daniel Pislaru, Tribunalul Buzau
 413. Valina Calarasu, PTB
 414. Remus Coman, PJS2
 415. Gabriel Mustaţă, Tribunalul Constanţa
 416. Florin Casuneanu, PM Iasi
 417. Alin Mocioi, PJ Constanta
 418. Cosmin Ungureanu, PT Valcea
 419. Ioana Alin Costin, PJ Pucioasa
 420. Zaharia Georgel, PJ Iasi
 421. Ecaterina Florea, Tribunalul Bucuresti
 422. Roxana Dan, Judecătoria Cluj Napoca
 423. Andronache Marius Constantin, Judecătoria Rm. Vâlcea
 424. Cosmina Chirilă, Judecătoria Cluj-Napoca
 425. Raluca Ioana Orza, Tribunalul Specializat Mureş
 426. Anca Iliescu, Judecătoria S3
 427. Constantina Monica Turcu, Tribunalul Constanța
 428. Sandoiu Victor Cristian, Judecatoria Vanju Mare
 429. Stanescu Alexandra Mihaela, Judecatoria Pucioasa
 430. Florin Pantiru, PT Cluj
 431. Madalina Raducu, PT Brasov
 432. Mihai Raducu, PT Brasov
 433. Teona-Gabriela Boteanu, Judecatoria Cluj-Napoca
 434. Leț Constantin, PJ Piatra Neamț
 435. Mihaela Neacșa, Tribunalul Argeș
 436. Măieț Alexandra Corina Victoria, Judecatoria Cluj-Napoca
 437. Jeni-Simona Marginean-Matei, Judecătoria Cluj-Napoca
 438. Vlaston Ioana, PJS4
 439. Marinel Nicolae, PT Olt
 440. Bucur Ioana, PJ Cluj-Napoca
 441. Ioan Gaga, Tribunalul Cluj
 442. Pavel Ruxandra, Judecatoria Cluj-Napoca
 443. Rényi Erika, PT Cluj
 444. Andreea Lup, Judecatoria Oradea
 445. Cătruna Diana Raluca, PJ Alexandria
 446. Barbulescu Codrut Marian, Judecatoria Sfantu Gheorghe
 447. Viciu Maria-Mirabela, PJ Ploiesti
 448. Mateescu Mihaela-Doinita, PJ Ploiesti
 449. Lucan Mihai-Ciprian, PJ Brad
 450. Grigore Alina, PJ Targoviste
 451. Cătălina Dan, CA Pitești
 452. Doru Benescu, CA Galaţi
 453. Munteanu Larisa Isabella, Tribunalul Ialomita
 454. Liviu Paiusi, PJ Darabani
 455. Rarinca Felicia, Judecătoria Brașov
 456. Pricop Răzvan Ionuț, Tribunalul Constanța
 457. Tiganetea Angelica Mariana, PJ Nasaud
 458. Iordache Ionela-Florentina, PJ Zimnicea
 459. Sabău Delia, PT Satu Mare
 460. Lungu Lucian, Tribunalul Botosani
 461. Tudosie Denisa, Judecătoria Filiaşi
 462. Neaţu Viorica Ştefania, Judecătoria Filiaşi
 463. Mitru Teodor Marcel, Judecătoria Filiaşi
 464. Sabău Delia, PT Satu Mare
 465. Pantelimon Teluța, Judecătoria Cluj-Napoca
 466. Orban Adriana-Natalia, PJ Bistrița
 467. Duţă Mihai-Gabriel, Judecătoria Alexandria
 468. Lăzărescu Mădălina, Tribunalul Buzău
 469. Adrian Popescu, Tribunalul Cluj
 470. Cârlan Sergiu, Judecătoria Cluj-Napoca
 471. Nistor Anca Lucia, Judecatoria Bicaz
 472. Gheorghe Sorin, PJ Hunedoara
 473. Tudoroaia Gabriel, PJ Hunedoara
 474. Băieș Gheorghe Cosmin, PJ Hunedoara
 475. Șooș Lucian Petru, PJ Hunedoara
 476. Etre Vasile Daniel, PJ Moreni
 477. Raileanu Elena Cerasela, PJ Moreni
 478. Enache Cătălin, Tribunalul Bacău
 479. Iordache Adrian-Mihai, PJ Târgovişte
 480. Munteanu Larisa Isabella, Tribunalul Ialomiţa
 481. Cornaciu Larisa, PJ Ploiești
 482. Biculescu Lotee, Judecatoria Craiova
 483. Filip Radu, PJS6
 484. Ilie Constanta, Tribunalul Constanta
 485. Arina Corsei Vultureanu, PJS 3
 486. Marc Ionela Anca, Judecătoria Cluj-Napoca
 487. George Daniel Danca, DNA – ST BRAȘOV
 488. Madalina Banoti, Tribunalul Constanta
 489. Nita cosmin marius, PJ Buzau
 490. Marina Daniela Alexe, Judecătoria Fetesti
 491. Ioana Pasculet, CA Cluj
 492. Mihail Stănescu-Sas, CA Constanţa
 493. Stefania Anton, CA Suceava
 494. Barbu Teodor Marian, Judecătoria Agnita
 495. Dumitrescu Iuliana Alina, Judecătoria Agnita
 496. Ursulescu Dorel, PJ Lugoj
 497. Vrabete Pavel, PJ Lugoj
 498. Brînaş Florin, PJ Lugoj
 499. Constantinescu Bertha Serena, PJ Lugoj
 500. Berbenita-Boca Darius Cătălin, Judecătoria Miercurea Ciuc
 501. Deniz Diana Gabriela, Tribunalul Braila
 502. Dorin Parascheva, Judecatoria Cornetu
 503. Raduica Adi Lucian, PJ Drobeta
 504. Condac-Ciobanu Irina-Andreea, Judecatoria Braila
 505. Furdui Andrei Ilie, Judecătoria Cimpeni
 506. Păuna Maria Magdalena, Judecătoria Rosiorii de Vede
 507. Buzamăt Irina, Judecătoria Brăila
 508. Speranța Diaconescu Macarenco, Judecatoria Braila
 509. Lacatusiu Maria Isabela, Judecatoria Alexandria
 510. Popescu Bogdan, PJ Darabani

sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă