Ministerul Sănătății recunoaște decizia fostului secretar de stat Andreea Moldovan de înființare a grupului de lucru privind statistica deceselor Covid, dar spune că ”nu reprezintă un act administrativ cu caracter normativ”

3 săptămâni in urmă 46

Ministerul Sănătății, condus interimar de premierul Florin Cîțu, recunoaște existența unei decizii a fostului secretar de stat Andreea Moldovan pentru înființarea unui grup de lucru pentru verificarea raportărilor privind decesele de Covid, dar susține că decizia ”nu are forță juridică” și ”nu produce efectele juridice”.

G4Media.ro a publicat duminică un document intern al Ministerului Sănătății semnat de fostul secretar de stat Andreea Moldovan, din 12 aprilie, cu 2 zile înainte ca Voiculescu și Moldovan să fie demiși de premierul Cîțu. Documentu prezintă decizia de înființare a unui ”grup tehnic de lucru” care urma să verifice ”modalitatea de raportare a datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2”. Pe una dintre cele două pagini este scris mesajul ”Dlui. Florin Cîțu. Confidențial” și este semnată cu mențiunea ”Am primit”.

Ministerul Sănătății susține că decizia semnată de Andreea Moldovan nu produce efecte juridice pentru că deciziile nu sunt acte administrative. ”Decizia emisă de dna Andreea-Anamaria Moldovan, în calitatea sa de secretar de stat este un document intern și NU un ordin sau instrucţiune, act administrativ cu caracter normativ sau individual”, arată Ministerul Sănătății.

Mai mult, instituția arată că premierul Florin Cîțu a dispus verificarea tuturor actelor care au fost emise în ultimele patru luni de fostul ministrul al Sănătății, Vlad Voiculescu, precum și de secretarii de stat in ultimele patru luni.

Instituția mai arată în cursul zilei de luni va fi constituit un grup de lucru ”în conformitatea cu legislația in vigoare”.

Foto jos: Documentul prezentat duminică de G4Media.ro

Comunicatul integral al Ministerului Sănătății:

Ministerul Sănătății face următoarele precizări în legătură cu înființarea grupului de lucru privind verificarea raportărilor zilnice referitoare la evoluția pandemiei COVID-19:

În acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătății.

În data de 17 aprilie 2021, premierul Florin Cîțu, ministrul interimar al sănătății, a solicitat secretarilor de stat și secretarului general al ministerului documentul de constituire al acestui grup de lucru și un raport al activității desfășurate.

Atât secretarii de stat cât și secretarul general au comunicat în scris că nu dețin vreun document de constituire al acestui grup de lucru. Singurele elemente concrete menționate în aceste răspunsuri scrise cu privire la eventualitatea existenței acestui grup de lucru sunt reprezentate de o intenție de constituire și o mențiune despre organizarea unui astfel de grup. În același timp este evocată și o eventuală întâlnire despre care se menționează că nu a avut loc.

Declarațiile susținute de fostul ministru Vlad Vasile Voiculescu cu privire la acest subiect dovedesc faptul că domnia sa nu cunoaște legislația, atribuțiile ce revin funcției de ministru și procedurile administrative.

În conformitate cu legislația în vigoare, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucțiuni cu caracter normativ sau individual. Nu decizii.

Ministerul Sănătății solicită fostului ministrul Vlad Vasile Voiculescu să înceteze diseminarea informațiilor false în spațiul public și emiterea unor ipoteze lipsite de fundament.

Concret, decizia emisă de doamna Andreea Moldovan, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, privind constituirea acestui grup de lucru nu reprezintă un act administrativ cu caracter normativ. Totuși, deși acestea sunt prevederile legislației in vigoare, domnia sa emite un astfel de document.

De asemenea, nu există temei pentru ca un astfel de grup de lucru sa fie încadrat în categoria documentelor cu caracter confidențial, ipoteză acreditată în spațiul public, în condițiile în care o astfel de abordare este în contradicție cu principiile transparenței și comunicării instituționale susținute de Ministerul Sănătății.

Suplimentar, Premierul Florin Cîțu a dispus și verificarea tuturor actelor care au fost emise de fostul ministrul al Sănătății, precum și de secretarii de stat in ultimele patru luni.

În concluzie, întrucât în acest moment nu există un grup de lucru legal constituit la nivelul Ministerului Sănătății, astfel ca in cursul zilei de astăzi va fi constituit un grup de lucru în conformitatea cu legislația in vigoare.
.
******Detalii juridice suplimentare sunt prezentate mai jos:
Referitor la DECIZIA NR 578/12.04.2021 EMISĂ DE CĂTRE D-NA ANDREEA-ANAMARIA MOLDOVAN
TEMEI INVOCAT ÎN DECIZIE:
ART 57 ALIN. 1 DIN OUG 57/2019 –COD ADMINISTRATIV
(1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul emite ordine şi instrucţiuni cu caracter normativ sau individual.
ART 59 ALIN. (1) ȘI (3) DIN OUG 57/2019
(1) În activitatea de conducere a ministerului, ministrul este ajutat de unul sau mai mulţi secretari de stat, potrivit actului normativ de înfiinţare, respectiv de organizare şi funcţionare a ministerului, după caz.
(3) Secretarii de stat şi subsecretarii de stat exercită atribuţiile stabilite prin actul normativ prevăzut la alin. (1), precum şi alte atribuţii delegate prin ordin al ministrului.
ART. 11 DIN HG NR. 144/2010 PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA MS
ART. 11 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii poate constitui organisme consultative după cum urmează: comisiile de specialitate şi Comitetul naţional de vaccinologie.
(2) Componenţa, atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale comisiilor consultative se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii.

Decizia emisă de dna Andreea-Anamaria Moldovan, în calitatea sa de secretar de stat este un document intern și NU un ordin sau instrucţiune, act administrativ cu caracter normativ sau individual. În exercitarea atribuțiilor delegate de ministru, în limitele expres menționate prin ordinul de delegare, secretarii de stat pot semna în numele și pentru ministru actele prevăzute la art. 7 alin. (4) din HG nr. 144/2010.

Pe cale de consecință, emiterea decizei ca act administrativ depășeste limitele de competență, stabilite potrivit legii, pentru secretarii de stat, caz în care acest document nu poate fi asimilat unui act administrativ.

Față de aceste aspecte emiterea deciziei nu își găsește temeiul juridic în articolele de lege invocate în preambul ci reprezintă așa cum am menționat, un act de stabilire a unor masuri organizatorice de către un secretar de stat din cadrul Ministerului Sănătății.

Întrucât decizia nu este un act administrativ aceasta nu are forță juridică, și pe cale de consecință este un document care nu produce efectele juridice de natura actelor ce pot emise de către miniștri.

În concluzie, apreciem că înființarea grupurilor de lucru la nivelul ministerului reprezintă atributul exclusiv al ministrului, componenţa, atribuţiile și modul de organizare ale acestora fiind stabilite prin ordin, conform legislației in vigoare.

Context. Premierul Florin Cîțu a declarat, duminică după-amiază, că în urma unei discuții cu secretarul de stat Andrei Baciu a aflat că nu există, la nivelul Ministerului Sănătății, un grup de lucru care verifică eventuale neconcordanțe în raportările cifrelor referitoare la evoluția zilnică a pandemiei COVID-19. Cîțu a mai spus că va forma un astfel de grup de lucru și va verifica eventualele diferențe care au fost invocate de fostul ministrul al Sănătății Vlad Voiculescu.

Voiculescu a declarat ulterior pentru G4Media.ro că ”Ce am spus este adevărat și sunt documente care atestă acest lucru. Sunt documente ale Ministerului Sănătății”.

Discuția a fost deschisă după ce fostul ministru al Sănătății a declarat că ar exista neconcordanțe între cifrele reale și cele raportate de autorități zilnic, referitor la modul în care se evoluează situația pandemică.

sursa foto: Inquam Photos/ George Călin

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă