Lista posturilor medicale scoase la concurs în şcolile şi universităţile din Bucureşti. Ce acte sunt necesare pentru înscriere

2 months ago 3

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (ASSMB) a scos la concurs 18 posturi pentru medici și asistenți medicali în școlile și universitățile din București. Taxa de înscriere este de 150 de lei, iar candidaţii vor susţine o probă practică şi una de analiza și evaluarea activității profesionale științifice.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității de învățământ, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția anunțului (6 septembrie), iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea în „Viața medicală", potrivit unui anunț publicat de Ministerul Sănătății.

Lista posturilor medicale scoase la concurs în unitățile de învățământ din București

- un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Școala nr. 179; Școala nr. 13 – sector 1;

- un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Școala nr. 6, Grădinița Școlii nr. 6 (sediul din Dobrogeanu Gherea); Grădinița Școlii nr. 6 (sediul din Sisești); Colegiul Tehnic Media; Liceul „D. Paciurea" – sector 1;

- un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Colegiul Agricol „V. Harnaj"; Colegiul „H.Coandă"; Grădinița nr. 283 (sediul din Calea Floreasca și sediul din str. Ficusului) – sector 1;

- un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Liceul „A. Vlaicu"; Colegiul „Mircea celBătrân"; Grădinița nr. 43 (sediul din Inculeț); Grădinița nr. 43 (sediul din Pavlov); Grădinița „Steaua" – sector 1;

un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Liceul „Al. Vlahuță"; Grădinița nr. 252 (ambele sedii) – sector 1;

un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Colegiul Național „I. Neculce"; Grădinița nr. 42 corp A și B – sector 1;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul Greco-catolic „Timotei Cipariu"; Grădinița nr. 44 (str. Bârlogeni și str. Izbiceni); Grădinița nr. 222 – sector 1;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul „N. Tonitza"; Școala gimnazială nr. 5; Grădinița nr. 251 (str. Venezuela – corp A și str. Miercani – corp B) – sector 1;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Școala gimnazială Herăstrău – sector 1;

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Școala nr. 49; Grădinița „Licurici" (sediul din bd. Dacia) – sector 2;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Grădinița nr. 23; Colegiul Național „Emil Racoviță" – sector 2;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Grădinița „Lumea Poveștilor" și nr. 258; Liceul Teoretic „C.A. Rosetti"; Școala gimnazială „Maria Rosetti" – sector 2;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Școala gimnazială nr. 24; Școala gimnazială nr. 46 – sector 2;

un post cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică la Școala nr. 20; Grădinița nr. 211; Grădinița nr. 160; Grădinița nr. 232 – sector 3;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul „Traian Vuia"; Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu"; Școala gimnazială nr. 308; Grădinița Școlii gimnaziale nr. 308 – sector 4;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja" sector 5;

un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București – universități;

un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de familie la Universitatea Politehnica București, UNEFS – universități.

Ce trebuie să conţină dosarul de înscriere

a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical (tip A5) din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate, în original. Celelalte documente vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Citeşte şi 29 de unităţi şcolare din Bucureşti, aflate în scenariul roşu la început de an şcolar. Elevii fac cursuri doar online

Read Entire Article
Powered By Seo Tools