Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021 – 2020 începe astăzi

3 săptămâni in urmă 2

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2021 – 2020 începe astăzi. Potrivit Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până în 31 august 2021, inclusiv, au obligaţia de a-i înscrie în învăţământul primar în clasa pregătitoare.

Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situaţia acestor copii, care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar.

Conform calendarului prezentat de edu.ro, în perioada 29 martie –28 aprilie are loc completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe proprie răspundere și a documentelor necesare în copie simplă, şi validarea fișelor de înscriere generate de aplicația informatică.

Cererile pot fi transmise online sau depuse la unitatea de învăţământ la care aceştia solicită înscrierea copiilor.

Citeşte şi: Înscriere învăţământ primar 2021. Ministerul Educaţiei a anunţat când şi cum se face înscrierea în clasa pregătitoare

Prima etapă de înscriere în învățământul primar/ înscrierea în clasa pregătitoare

10 – 11 mai 2021 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.
11 – 18 mai 2021 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.
19 mai 2021 Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.
20 mai 2021 Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

Citeşte şi: Schimbări în învăţământ! Se modifică numărul de ore la clasa pregătitoare, clasa a V-a şi clasa a IX-a

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar / înscrierea în clasa pregătitoare:

21 mai – Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar;
24-31 mai – Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;
4 iunie – Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1-10 septembrie – Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă