Guvernul vrea să dea 4 miliarde de euro administrațiilor locale. Proiectele care vor fi finanțate din fondul de reziliență pentru localități

1 lună in urmă 22

​Crearea unui Fond de Reziliență pentru Localități, pe patru paliere: municipii reședință de județ, municipii, orașe și comune. În interiorul fiecărei categorii se va aloca o sumă fixă la dispoziția UAT, pentru implementarea proiectelor din aria de priorități a PNRR. Distribuția se va organiza în runde de tragere a fondurilor (prima rundă – acces universal, a doua rundă – se redistribuie fondurile rămase neutilizate către cei care au cheltuit alocarea, etc).

Pentru municipiile reședință de județ (și zonele lor urbane funcționale):

Crearea de orașe locuibile și inteligente din punct de vedere climatic prin dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre, cu următoarele priorități:

proiecte pentru calitatea aerului – min. 20% din alocare; proiecte pentru digitalizare/ smart city – min. 10% din alocare; reabilitare/extindere/modernizare/construire clădiri publice (care deservesc prestării unor servicii publice); regenerarea urbană a zonelor centrale, zonelor gărilor, zonelor industriale, zonelor cu mari ansambluri de locuit, zonelor aferente cursurilor de apă; construirea de parcaje subterane/ supraterane și realizarea de spații verzi în zonele eliberate de automobile;
construirea/ transformarea în eco-cartiere/ cartiere inteligente; extinderea suprafețelor verzi, realizarea pădurilor urbane, realizarea culoarelor verzi ecologice; modernizarea/ reabilitarea/ reconfigurarea/ extinderea spațiilor publice și mobilier urban; iluminat public digitalizat.

Politici de locuire socială, inclusiv construirea de locuințe pentru tineri/ locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Mobilitatea urbană durabilă prin:

Schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de material rulant - autobuze electrice sau cele ce utilizează combustibili alternativi, tramvaie, troleibuze; stații de încărcare pentru autobuzele electrice; amenajarea și dotarea depourilor, inclusiv stații de transformare) - proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public. Asigurarea infrastructurii pentru transportul public (realizarea de benzi dedicate pentru transportul public; reabilitarea/ modernizarea/ extinderea căilor de rulare pentru transportul public; construirea/ reamenajarea de noduri intermodale). Asigurarea infrastructurii pentru biciclete (realizarea/ modernizarea de benzi dedicate pentru biciclete/ mijloace de transport nemotorizate).

Pentru alte municipii:

Crearea de orașe locuibile și inteligente din punct de vedere climatic prin dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre, cu următoarele priorități:

proiecte pentru calitatea aerului – min. 20% din alocare;proiecte pentru digitalizare/ smart city – min. 10% din alocare;reabilitare/extindere/modernizare/construire clădiri publice (care deservesc prestării unor servicii publice)regenerarea urbană a zonelor centrale, zonelor gărilor, zonelor industriale, zonelor cu mari ansambluri de locuit, zonelor aferente cursurilor de apă; construirea de parcaje subterane/ supraterane și realizarea de spații verzi în zonele eliberate de automobile; construirea/ transformarea în eco-cartiere/ cartiere inteligente;extinderea suprafețelor verzi, realizarea pădurilor urbane, realizarea culoarelor verzi ecologice; modernizarea/ reabilitarea/ reconfigurarea/ extinderea spațiilor publice și mobilier urban;iluminat public digitalizat.

Politici de locuire socială, inclusiv construirea de locuințe pentru tineri/locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Mobilitatea urbană durabilă prin:

Schimbarea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de material rulant - autobuze electrice sau cele ce utilizează combustibili alternativi, tramvaie, troleibuze; stații de încărcare pentru autobuzele electrice; amenajarea și dotarea depourilor, inclusiv stații de transformare) - proiectele finanțate vor fi condiționate de crearea de benzi dedicate pentru transportul public.Asigurarea infrastructurii pentru transportul public (realizarea de benzi dedicate pentru transportul public; reabilitarea/ modernizarea/ extinderea căilor de rulare pentru transportul public; construirea/ reamenajarea de noduri intermodale).Asigurarea infrastructurii pentru biciclete (realizarea/ modernizarea de benzi dedicate pentru biciclete/ mijloace de transport nemotorizate).

Pentru orașe:

Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții:proiecte pentru calitatea aerului – min. 20% din alocare/proiecte pentru digitalizare/ smart city – min. 10% din alocareExtindere suprafețe verzi (parcuri, grădini, scuaruri, acoperișuri verzi, plantații de aliniament), amenajare spațiu public, reconversie funcțională terenuri neutilizate;Realizare piste ciclabile;Iluminat public digital (extindere/ modernizare);Construire/ reabilitare/ extindere centru de afaceri (localizare start-ups);Construire/ reabilitare/ extindere piețe agro-alimentare;Construire/ modernizare/ reabilitare stații de transport public;Construire locuințe sociale/ locuințe de necesitate/ locuințe pentru specialiști din sănătate și învățământ;Reabilitare/modernizare/extindere/construire de clădiri publice (care deservesc prestării unor servicii publice).

Pentru comune:

Intervenții integrate pentru creșterea calității vieții în mediul rural prin:
Reabilitare/ extindere/ modernizare/ construire de clădiri publice (care deservesc prestării unor servicii publice);
Construire locuințe pentru specialiști în educație și sănătate – inclusiv case pasive;
Amenajare spații publice;
Realizare piste de biciclete;
Iluminat public digital;
Construire/ modernizare/ reabilitare stație transport public (rutier);
Asigurarea accesului elevilor la serviciile de educație;
Infrastructura (terenuri de minifotbal, handbal, baschet, volei).

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă