Finanţatorii, invitaţi să participe la programul IMM Factor

1 lună in urmă 22

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) invită instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare, precum şi sucursalele acestora din străinătate, care desfăşoară activităţi de finanţare a operaţiunilor de factoring pe teritoriul României, să se înscrie în Programul IMM Factor. "Plafoanele de garantare aprobate de Guvernul României pentru anul 2021, în valoare de de 18 miliarde lei, sunt generoase şi reprezintă plasa de siguranţă de care au nevoie IMM-urile în această perioadă dificilă. Este adevărat că măsurile se adresează companiilor care participă activ în ecosistemul economic, care propun planuri de afaceri viabile, care vizează obţinerea de performanţe financiare. Criza ne determină să ne adaptăm la un context de mare incertitudine, în care parteneriatele de încredere devin extrem de importante. Prin programele guvernamentale pe care FNGCIMM le derulează - IMM Invest, Agro IMM Invest, IMM Factor şi IMM Leasing, aducem împreună finanţatori şi beneficiari şi urmărim îndeplinirea unui scop mai înalt, dincolo de obiectivele de business ale fiecărei părţi implicate. Scopul nostru comun este de a relansa economia şi de a proteja locurile de muncă", a declarat Dumitru Nancu, directorul general al FNGCIMM. Conform unui comunicat al FNGCIMM, perioada de înscriere este cuprinsă între 13 aprilie 2021 - 22 aprilie 2021, ora 24:00. "În data de 12 aprilie 2020, a fost publicată în MO nr. 379 HG nr. 423/07.04.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 146/2020 privind aprobarea Programului IMM Factor - Produs de garantare a creditului comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociate acestuia. Conform actului normativ, finanţatorii care doresc să participe în cadrul programului IMM Factor vor transmite FNGCIMM cererile de înscriere în program în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea în MO a HG nr. 423/07.04.2021", se spune în comunicat. Finanţatorii sunt aşteptaţi să solicite alocarea plafoanelor de garantare, în funcţie de nivelul finanţărilor de tip factoring pe care estimează că îl vor acorda în anul 2021, cu menţionarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finanţărilor acordate în cadrul programului. FNGCIMM formulează propuneri de alocare pro-rata a plafonului de garantare, în baza solicitărilor primite de la finanţatori, pe care le transmite Ministerului Finanţelor în vederea aprobării. Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor de stat care pot fi acordate în cadrul Programului IMM Factor este de 1 miliard de lei. Valoarea maximă a plafonului de garantare pentru un beneficiar este 5.000.000 lei, iar valoarea maximă a unei garanţii pentru o facilitate de factoring, acordată beneficiarului pentru un debitor cedat, este de maximum 750.000 lei. Facilităţile de factoring se acordă în baza Schemei de ajutor de stat aferentă programului, până la data de 30 iunie 2021. Prin grant, sunt subvenţionate 50% din valoarea dobânzilor pe o perioadă de 8 luni de la data acordării finanţării, iar costurile de garantare, comisionul de administrare şi comisionul de risc sunt suportate integral din bugetul de stat pe întreaga durată de derulare a finanţării de tip factoring. Fondul reaminteşte potenţialilor beneficiari că Programul IMM Invest este deschis pentru aplicaţii, iar IMM-urile din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar pot opta pentru Agro IMM Invest în cadrul aceleiaşi aplicaţii - www.imminvest.ro. Prin publicarea HG nr. 422/07.04.2021 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM Invest România - a fost optimizat cadrul legal, în sensul reglementării modalităţii şi a condiţiilor de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor în favoarea fiecărui beneficiar participant în Programul IMM Invest, respectiv în Subprogramul Agro IMM Invest. Pentru anul 2021, programul IMM Invest are un plafon de garantare de 15 miliarde lei, din care 1 miliard este rezervat sub-programului Agro IMM Invest. Plafoanele alocate finanţatorilor participanţi în program sunt încărcate în aplicaţia informatică, beneficiarii programului pot accesa aplicaţia www.imminvest.ro în vederea înscrierii în program. Prin aceeaşi aplicaţie, beneficiarii pot opta pentru Programul IMM Invest, iar în cazul companiilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar se pot înscrie în sub-programul Agro IMM Invest, care, pe lângă beneficiile disponibile până acum, oferă în plus o componentă nerambursabilă, în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate. Prin schema de ajutor de stat aferentă programului este suportată plata integrală a dobânzii pe o perioadă de 8 luni de la data acordării creditului, valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorate de beneficiar pe întreaga durată de derulare a creditului garantat, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de 10%, aplicată la valoarea finanţării garantate. O altă facilitate nou introdusă pentru beneficiarii Agro IMM Invest constă în acordarea unei perioade de graţie de 24 de luni la rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se poate realiza în cel puţin două rate pe an. Plafonul total alocat derulării Sub-programului Agro IMM Invest poate fi suplimentat cu acordul MF, în funcţie de necesarul de garantare, din plafonul alocat Programului IMM Invest. Microîntreprinderile şi întreprinderile mici beneficiare de credite garantate în cadrul programului IMM Invest şi a sub-programului Agro IMM Invest şi care doresc să acceseze noi credite garantate până la limita de 5.000.000 lei pentru capital de lucru se vor adresa instituţiilor de credit care vor transmite la FNGCIMM noi solicitări de garantare cu procent maxim de 80%. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în programele IMM Invest şi Agro IMM Invest este de 10.000.000 de lei pentru creditele de investiţii şi de 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Pentru beneficiarii încadraţi ca profesionişti, reglementaţi prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale, procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit sunt similare IMM-urilor definite conform Legii nr. 346/2004. În cazul profesioniştilor care se încadrează în Legea nr. 287/2009, dar care se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se aplică procentele de garantare şi valorile maxime ale creditelor/liniilor de credit similare întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie. AGERPRES/(AS - autor: George Bănciulea, editor: Oana Tilică, editor online: Adrian Dãdârlat)
Citeşte Articolul Întreg pe Sursă