Emisiile poluante ale UE au scăzut cu o treime comparativ cu 1990, pe fondul creşterii regenerabilelor

1 lună in urmă 18

Un raport privind acţiunile UE în domeniul climei, publicat marţi de Comisia Europeană, arată că emisiile de gaze cu efect de seră ale UE27 s-au redus în 2020 cu aproape 10% comparativ cu 2019, scăderea totală a emisiilor ajungând astfel la 31% faţă de 1990, care este anul de referinţă pentru obiectivele pe termen lung ale UE în materie de climă, relatează Agerpres.

Potrivit Executivului comunitar, acest lucru înseamnă că UE şi-a depăşit cu mult obiectivul stabilit în temeiul Protocolului de la Kyoto la CCNUSC (Conferinţa Cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice) de reducere a emisiilor cu 20% până în 2020 faţă de 1990.

De asemenea, raportul mai arată că, faţă de 2019, emisiile din sectoarele acoperite de schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) au scăzut drastic în 2020, cu 11,4% în ceea ce priveşte producţia de energie electrică şi cea mai mare a producţiei industriale şi cu 63,5% în ceea ce priveşte sectorul aviaţiei. Emisiile care nu fac obiectul ETS, cum ar fi cele provenite din sectoarele industriale care nu fac parte din ETS, transporturi, clădiri, agricultură şi deşeuri, au scăzut cu 6%.

De la introducerea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS) în 2005, emisiile au scăzut cu aproximativ 43%, depăşind valoarea de 21% stabilită în legislaţia EU ETS. În sectoarele care nu fac în prezent obiectul EU ETS, emisiile au fost cu 16% mai scăzute decât în 2005, depăşind obiectivul stabilit prin Decizia privind partajarea eforturilor. Cu toate acestea, nu se anticipează o scădere a emisiilor din transporturi şi din agricultură fără eforturi suplimentare, având în vedere că nivelul acestora a rămas în mare parte neschimbat din 2005, cu excepţia scăderii emisiilor din transporturi în 2020 în urma pandemiei de COVID-19. Mai mult, absorbţiile nete rezultate din exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură au înregistrat, în ultimul deceniu, o tendinţă descendentă îngrijorătoare, determinată de situaţia ecosistemelor forestiere, inclusiv de ponderea tot mai mare a pădurilor care ajung la maturitate, de sporirea perturbărilor naturale, de creşterea cererii de lemn şi de scăderea ratelor de împădurire.

Pe lângă Raportul intermediar privind acţiunile UE în domeniul climei, Comisia Europeană a adoptat marţi şi Raportul anual privind piaţa carbonului precum şi Raportul privind calitatea carburanţilor.

Potrivit Raportului privind calitatea carburanţilor, sunt necesare măsuri suplimentare pentru a îndeplini obiectivul de reducere a intensităţii gazelor cu efect de seră (GES) a carburanţilor utilizaţi pentru transporturi cu minimum 6% până în 2020 comparativ cu 2010, obiectiv stabilit în Directiva privind calitatea carburanţilor. Raportul constată că intensitatea medie a GES aferente carburanţilor a scăzut cu 4,3% în 2019 comparativ cu 2010. Progresele înregistrate de la an la an în comparaţie cu 2018 s-au limitat la o scădere de 0,6 puncte procentuale. Progresele variază foarte mult de la un stat membru la altul şi aproape toate trebuie să acţioneze rapid pentru a îndeplini obiectivul pentru 2020.

Raportul privind piaţa carbonului arată că EU ETS rămâne un sistem solid, rezistând încetinirii creşterii economice cauzate de pandemie. După o scădere iniţială, preţurile carbonului au urcat din nou, iar nivelul de conformitate în ciclul 2020 a rămas ridicat în mod constant. Normele privind pieţele financiare reprezintă o garanţie importantă a integrităţii şi transparenţei pieţei carbonului din UE şi cadrul stabilit a funcţionat bine. Începând din 2018, preţul certificatelor EU ETS a crescut, ceea ce a dus la un avans al veniturilor obţinute din licitaţii de la 3,2 miliarde euro în 2013, până la 14,4 miliarde euro în 2020, toate aceste venituri fiind direcţionate către statele membre. În 2020, 76% din aceste venituri au fost utilizate, sau s-a planificat să fie utilizate, în scopuri legate de climă şi energie.

Cu toate acestea, Executivul comunitar subliniază că, pentru atingerea obiectivului pentru 2030 de reducere a emisiilor nete cu cel puţin 55% şi de realizare a neutralităţii climatice până în 2050, vor fi necesare eforturi mai mari. Aceste două obiective sunt acum obligatorii din punct de vedere juridic în temeiul Legii europene a climei. Pentru a asigura adecvarea cadrului de politică al UE pentru noul obiectiv climatic al acesteia pentru 2030, Comisia a propus în iulie 2021 cel mai cuprinzător pachet legislativ privind clima şi energia din istorie. Pentru a se adapta la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice şi pentru a deveni o societate rezilientă din punctul de vedere al climei până în 2050, UE a adoptat, de asemenea, o nouă strategie privind adaptarea la schimbările climatice şi a prezentat o comunicare privind adaptarea în cadrul CCONUSC. Mai mult, NextGenerationEU, programul de redresare al UE în valoare de 800 miliarde euro, va furniza un sprijin substanţial proiectelor statelor membre în domeniul climei.

Citește și

Expert în energie: ”Suntem singura ţară din Uniunea Europeană care are cu 55% emisii mai puţin decât nivelul din 1990”

Sursa foto: Pixabay

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă