Declaraţia Unică 2022. Ce români depun formularul 212 şi care sunt amenzile

2 săptămâni in urmă 15

Declaraţia Unică 2022. Persoanele fizice autorizate (PFA), cei cu profesii libere, persoanele cu venituri din chirii, tranzacții cu cripromonede și alte persoane fizice care obțin venituri din activități independente au la dispoziție, de miercuri, 5 ianuarie 2022, noua Declarație Unică sub formă de PDF inteligent (editabil), pentru depunerea online la ANAF.

Declarația Unică a fost publicat deja în Monitorul Oficial, împreună cu instrucţiunile de completare şi termenul de depunere. Toate persoanele care trebuie să completeze formularul ar trebui să știe cum se procedează și când trebuie depus.

Declaraţia Unică 2022. Tot ce trebuie să știi despre formularul 212

 • Declaraţia unică trebuie depusă până pe 25 mai.
 • Declarația Unică se depune de către persoanele fizice care au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.
 • Plafonul din acest an este de 30.600 de lei, respectiv 12 salarii minim brute pe economie (salariul minim brut de la 1 ianuarie este de 2.550 lei).
 • Declaraţia unică încă se poate depune pe format de hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.
 • Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.   Declaraţia unică se poate depune şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV); pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

document-2022-01-5-25279688-0-declaratia-unica-2022-formular-212

Declarația Unică 2022. Care sunt noile modificări

Modificările faţă de actualul formular sunt următoarele:

 • introducerea la Capitolul I, secţiunea 1 din formular a unei subsecţiuni noi, subsecţiunea 3, care se completează de persoanele fizice care realizează, în cursul anului de raportare, venituri impuse pe baza normelor de venit din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală;
 • introducerea la Capitolul I, secţiunea 2, a două subsecţiuni distincte, după cum urmează:   – subsecţiunea 1 – pentru stabilirea şi declararea impozitului pe veniturile realizate din străinătate; – subsecţiunea 2 – pentru stabilirea şi declararea contribuţiilor sociale datorate de către contribuabili, pentru veniturile reprezentând remuneraţii, indemnizaţii şi alte venituri similare, precum şi orice alte avantaje, în bani şi/sau în natură, obţinute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administraţie, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanţi în adunarea generală a acţionarilor sau orice alte activităţi desfăşurate în funcţii similare pentru activitatea desfăşurată în străinătate la angajatori/plătitori de venit care nu au sediul permanent şi nu sunt rezidenţi fiscali în România;
 • introducerea la Capitolul I a unei secţiuni distincte, secţiunea 7, pentru stabilirea şi declararea obligaţiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2021;
 • actualizarea secţiunii “Sumarul obligaţiilor privind impozitul pe venitul realizat şi contribuţiile sociale datorate, stabilite prin declaraţia curentă”, de la Capitolul I din formular, care devine secţiunea 8, după cum urmează:
 • introducerea câmpurilor necesare pentru definitivarea impozitului anual datorat cu plăţile anticipate reţinute la sursă în cazul veniturilor realizate de către contribuabili, alţii decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau moştenitorii legali ori testamentari ai acestuia, de la Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, ca urmare a valorificării dreptului de creanţă dobândit în legătură cu măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România potrivit prevederilor Legii nr. 165/2013;
 • introducerea câmpurilor privind obligaţiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/202
 • completarea tabelului “Produse vegetale” de la subsecţiunea 3, Capitolul II din formular cu o nouă categorie de venit din activităţi agricole pentru care venitul anual se determină pe bază de norme de venit – “Plante furajere”.

Unde se depune formularul

Declaraţia (formularul) se depune:

• în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

• prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual” (SPV);
– pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Potrivit procedurii, in baza informatiilor avute de autoritatea fiscala in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal pentru depunerea declaratiei unice de impozit pe venit se vor intocmi listele cu persoanele fizice ce nu au indeplinit obligatia depunerii declaratiei unice. Amenzile pentru nedepunerea în termen a Declarației unice sunt cuprinse între 50 și 500 de lei.

In termen de 15 zile de la momentul in care listele cu persoanele fizice ce nu si-au depus declaratia sunt finalizate, vor fi notificate acele persoane in scopul depunerii declaratiei unice.

Daca au trecut alte 15 zile de la notificarea contribuabilului, iar acesta nu a depus Declaratia unica privind veniturile realizate, autoritatea fiscala va trece la stabilirea din oficiu a obligatiilor de plata. In stabilirea din oficiu a obligatiilor de plata, autoritatea fiscala ia in considerare diverse informatii fiscale, cum sunt:

• Informatii din alte declaratii fiscale depuse anterior;
• Decizii de impunere generate de inspectii fiscale anterioare;
• Informatii de la terti;
• Estimari privind activitati efectuate in conditii similare de alti contribuabili:
• Normele de venit adoptate prin transe de venit.

Avand aceste informatii, autoritatea fiscala emite formularul 256, decizie de impunere din oficiu, decizie pe care o comunica contribuabilului.

Desigur, in baza acestei decizii de impunere se poate incepe executarea silita.
Contribuabilul are dreptul ca in termen de 60 de zile sa depuna declarati unica cu impozitul pe venit, conform situatiei personale, in termen de 60 de zile de la comunicarea deciziei de impunere din oficiu.

In acest caz se anuleaza decizia de impunere din oficiu. In cazul in care contribuabilul nu-si exercita dreptul de depunere al declaratiei unice, decizia de impunere din oficiu ramane cu titlu executoriu.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă