Consiliile de administrație ale spitalelor vor putea să ceară audit extern pentru unitatea medicală și vor aproba orice achiziție directă mai mare de 50.000 de lei, stabilește o ordonanță de urgență aprobată, potrivit ministrului Voiculescu

1 lună in urmă 1

Consiliile de administrație ale spitalelor vor putea să ceară audit extern pentru unitatea medicală și vor aproba orice achiziție directă mai mare de 50.000 de lei, stabilește o ordonanță de urgență aprobată de Guvern și care urmează să fie publicată în Monitorul Oficial, a anunțat, joi, ministrul Vlad Voiculescu.

„La nivelul ministerului, avem un corp control unde oamenii se numără pe degete, avem de asemenea un birou de audit. Uitându-mă pe ultimele rapoarte de audit, pare că trăim undeva în Elveția, pare că suntem foarte bine, nu există probleme în spitale. Nu sunt mulțumit cu capacitatea de control a Ministerului Sănătății din acest moment. Aceleași probleme le avem la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, la Agenția Națională a Medicamentului. Evident că lucrurile trebuie schimbate. Pe de o parte, trebuie să avem mai multă transparență și capacitate de a digitaliza tot ce poate fi digitalizat, pentru că numai așa poți să vezi ceea ce se întâmplă cu adevărat în sistem. Altfel, în spatele multor uși închise în care se plimbă o hârtie sau alta nu poți să-ți dai seama exact ce există”, a afirmat ministrul Sănătății.

Vlad Voiculescu a precizat că la nivelul ministerului nu se poate verifica ceea ce se întâmplă în spitalele din toată țara, însă a fost aprobată o ordonanță de urgență care responsabilizează consiliile de administrație.

Avem o ordonanță de urgență care pentru prima dată permite consiliilor de administrație ale spitalelor să ceară au audit extern la nivelul spitalului. (…) Doi, Consiliul de administrație va aproba fiecare cheltuială, fiecare achiziție directă de peste 50.000 de lei. Asta înseamnă că nu vom mai avea achiziții directe, nu vom mai avea aranjamente, am văzut nu de puține ori aranjamente pe care le face managerul de spital sau cineva din consiliul director cu o companie sau alta, netrecând prin licitație, netrecând prin niciun proces de transparență”, a declarat Voiculescu.

Ministrul a mai spus că zilnic primește informații eronate: „Nu e zi de la Dumnezeu în care să nu primesc ceva care fie e profund eronat, fie e ceva care arată mai degrabă a sabotaj. (…) Unu, e lipsă de capacitate, doi, alte interese, care țin de o agendă politică sau câteodată de o agendă cât de poate de personală a unui funcționar sau altul”.

Potrivit legii sănătății, în cadrul fiecărui spital funcționează un consiliu de administrație format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

Membrii consiliului de administrație pentru spitalele publice din rețeaua autorităților administrației publice locale sunt:

2 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București, iar în cazul spitalelor clinice un reprezentant al Ministerului Sănătății sau al direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București; 2 reprezentanți numiți de consiliul județean ori consiliul local, după caz, respectiv de Consiliul General al Municipiului București, din care unul să fie economist; un reprezentant numit de primar sau de președintele consiliului județean, după caz; un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice; un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Pentru spitalele publice din rețeaua Ministerului Sănătății, membrii consiliului de administrație sunt:

3 reprezentanți ai Ministerului Sănătății sau ai direcțiilor de sănătate publică județene sau a municipiului București; un reprezentant numit de consiliul județean ori consiliul local, respectiv de Consiliul General al Municipiului București; un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice; un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Pentru spitalele publice din rețeaua ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, membrii consiliului de administrație sunt:

4 reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie pentru spitalele aflate în subordinea acestora; un reprezentant al universității sau facultății de medicină, pentru spitalele clinice; un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat; un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu statut de invitat.

Atribuțiile principale ale consiliului de administrație:

a) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;
b) organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sănătății, al ministrului de resort sau, după caz, prin act administrativ al primarului unității administrativ-teritoriale, al primarului general al municipiului București sau al președintelui consiliului județean, după caz;
c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;
d) avizează programul anual al achizițiilor publice întocmit în condițiile legii;
e) analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;
f) propune revocarea din funcție a managerului și a celorlalți membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor de incompatibilitate prevăzute de lege.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă