Ce sunt fondurile de investiţii alternative. Noile condiţii de funcţionare anunțate de Autoritatea de Supraveghere Financiară

2 luni in urmă 28

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat un nou cadru de reglementare privind înregistrarea şi condiţiile de funcţionare ale administratorilor de fonduri de investiţii alternative (AFIA), potrivit unui comunicat de presa al instituţiei.

Conform ASF, noul cadru de reglementare în domeniul înregistrării şi condiţiilor de funcţionare ale AFIA care beneficiază de excepţia de la autorizare prevăzută de art. 2 din Legea nr. 74/2015 (e.g.: AFIA înregistraţi), introdus prin Regulamentul nr. 11/03.08.2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului ASF nr. 10/2015, aprobat în şedinţa Consiliului ASF din data de 28 iulie 2021, are ca obiectiv specific creşterea gradului de flexibilitate şi armonizare a cadrului legal aplicabil în materia fondurilor de investiţii alternative şi a administratorilor acestora, astfel încât să fie stimulată şi încurajată înregistrarea şi funcţionarea acestor tipuri de entităţi în România pentru a contribui la obiectivul final privind creşterea şi dezvoltarea industriei de fonduri de investiţii autohtonă, în special cea a fondurilor cu capital de risc şi cu capital privat.

Instituţia menţionează că această iniţiativă are, totodată, scopul de a adapta procesul de înfiinţare/funcţionare a AFIA înregistraţi la noua realitate a pieţei, având în vedere faptul că, după etapa de conformare cu noul cadru legal aplicabil în materia organismelor de plasament colectiv, industria naţională de fonduri trece într-o nouă etapă de dezvoltare, care trebuie să fie susţinută şi de iniţiativele autorităţii de reglementare şi supraveghere.

Principalele modificări şi completări aduse Regulamentului ASF nr. 10/2015 prin prezenta iniţiativă s-au concretizat în:

  • introducerea posibilităţii AFIA înregistrat de a se înfiinţa şi sub formă de SRL; debirocratizarea procesului de înregistrare a AFIA, prin reducerea numărului de documente şi informaţii necesar a fi depuse la ASF;
  • eliminarea obligaţiei AFIA înregistrat de elaborare şi transmitere la ASF a unor proceduri;
  • eliminarea obligaţiei AFIA înregistrat de a avea un ofiţer de conformitate şi un administrator de risc;
  • posibilitatea transmiterii documentaţiei necesare în format electronic;
  • elaborarea de către AFIA a unui raport ce va fi transmis la ASF cu o frecvenţă anuală în loc de trimestrială.

"Acest demers de reglementare este întreprins în cadrul unei iniţiative mai ample a ASF de revizuire a reglementărilor primare/secundare incidente OPC şi administratorilor acestora, având drept scop simplificarea şi debirocratizarea procesului de autorizare a OPC şi de autorizare/înregistrare a administratorilor, standardizarea într-o măsură cât mai mare a documentaţiei necesare autorizării/înregistrării, astfel încât să rezulte o procedură mai simplă şi mai flexibilă şi, nu în ultimul rând, armonizarea acestor proceduri/reguli de autorizare/înregistrare cu cele aplicate la nivel european de celelalte state membre, în vederea asigurării unui nivel competitiv al industriei româneşti de fonduri", se mai mentioneaza în comunicat.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă