Ce acte sunt necesare pentru divorț în 2021 și cât costă

1 lună in urmă 1


Acte necesare pentru divorț în 2021. În prezent, divorțul se poate face atât la tribunal, cât și la notar, pe cale amiabilă. Iată care sunt actele necesare și cât costă


Atunci când desfacerea căsătoriei este inevitabilă și se ajunge la divorț este bine de știut că separarea se poate face și pe cale amiabilă, la notar, atunci când acest lucru este posibil. În caz contrar, divorțul va avea loc la tribunal


Acte necesare pentru divorț la notar în 2021


Cerere divorț pagina 1 - acte necesare pentru divorț în 2021Cerere divorț pagina 2 - acte necesare pentru divorț în 2021

Divorțul la notar este posibil doar în cazul în care cei doi soți se înțeleg în privința tuturor termenilor separării.


Pentru ca soţii să poată divorţa la notariat atunci când au copii minori, ei trebuie să convină și asupra următoarelor aspecte:


numele de familie pe care să îl poarte fiecare după divorţ;exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;stabilirea locuinţei copilului minor după divorţ (potrivit art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinţi);modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copiii minori;stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere și educație.

În cazul în care aleg să divorțeze la notar, cei doi soți trebuie să se prezinte împreună în fața notarului pentru a-și da consimțământul pentru desfacerea căsătoriei. După ce au ajuns la un acord comun în ceea ce privește termenii separării, cei doi soți vor avea nevoie de următoarele acte pentru divorț:


actele de identitate ale celor doi soţi certificatele de naştere certificatul de căsătorie (în original);certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie

După ce soții se prezintă în față notarului public cu documentele necesare, acesta înregistrează cererea de divorț și acordă un termen de minim 30 de zile, numit și termen de reflecție. În cazul celor cu copii minori se întocmește și raportul de anchetă psihosocială de către autoritatea tutelară competentă.


Cât costă divorțul la notar în 2021


Costul unui divorț la notar poate să difere în funcție de tariful practicat de fiecare birou notarial în parte. Prețul unei separări pe cale amiabilă la notariat pornește de la 500 de lei, sumă la care se adaugă și TVA.


Acte necesare pentru divorț la tribunal în 2021


cererea de divorț, semnată fie de către ambii soți (în cazul divorțului amiabil) fie doar de către reclamant (în cazul divorțului din culpă). actele de identitate ale celor doi soţi (în original sau copie legalizată) certificatele de naştere (în original sau copie legalizată); certificatul de căsătorie (în original); certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie (în original sau copie legalizată). dovada plății taxei judiciare de timbru

Dacă se solicită și partajul, la documentele de mai sus se vor adăuga certificate de atestare fiscală cu valoarea impozabilă a bunurilor supuse partajului și extrase de carte funciară.


Divorțul la tribunal: pe cale amiabilă sau din motive temeinice


Divorțul în instanță este posibil în toate cazurile, indiferent dacă soții sunt de acord sau nu asupra divorțului.


Divorţul amiabil - cu acordul ambilor soţi


Poate fi pronunţat de judecătorie, fără să conteze durata căsniciei sau existenţa copiilor minori rezultaţi din mariaj. După soluţionarea cererii de divorţ, instanţa ia o decizie în interesul minorilor implicaţi.


Apoi pronunţă obligaţia de întreţinere şi folosirea locuinţei de către unul din soţi. La divorţul amiabil, judecătorul nu acordă culpa nici unui soţ implicat. Soţii pot depune cererea de divorţ prin acord sau o poate depune doar unul, cu acordul şi semnătura celuilalt soţ.


Divorţul din motive temeinice


Divorțul din motive temeinice se poate înainta și doar de către unul dintre soți, fără acordul celuilalt. În acest caz, judecătorul trebuie să constate culpa unuia sau ambilor soți și imposibilitatea continuării căsniciei în urma unor raporturi grav vătămate, care nu se pot remedia. La tribunal vor fi menționate motivele de divorț ce au la bază următoarele:


Existenţa unor motive temeiniceExistenţa raporturilor grav vătămate dintre soţiImposibilitatea continuării căsniciei

Cât costă divorțul la tribunal în 2021


Costul divorțului la tribunal se stabilește în funcție de taxa de timbru. Prețul variază în funcţie de motivul desfacerii căsătoriei, astfel:


200 lei pentru cererea de divorţ întemeiată pe acordul soţilor (cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei acceptată de celălalt soţ);100 lei pentru cererea de divorţ din culpă, în cazul în care se solicită desfacerea căsătoriei întrucât raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi, astfel, continuarea acesteia nu mai este posibilă;100 lei pentru cererea de divorţ având ca motiv separarea în fapt a soţilor care a durat cel puţin 2 ani;50 lei pentru cererea de divorţ formulată de soţul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Taxa de timbru pentru divorț se plăteşte anticipat, iar dovada achitării acesteia trebuie să fie ataşată la cererea de divorţ, împreună cu restul de acte necesare. Taxa pentru divorț se va achita fie la primăria de care aparține reclamantul (cel care depune actele de divorț), la direcția taxe și impozite locale, fie prin ordin de plată.


Dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru defacerea căsătoriei, se eliberează certificatul de divorț. În cazul în care unul dintre soți a optat pentru schimbarea numelui după divorț, carte de identitate este anulată, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.


În ce condiții se clasează procedura de divorț


Potrivit Codului Civil, dosarul de divorț se poate clasa în una din următoarele situații:


ambii soți sau numai unul dintre aceștia înțeleg/înțelege să renunțe la divorțînainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți este pus sub interdicție;înainte de finalizarea procedurii de divorț, intervine nașterea unui copil;înainte de finalizarea procedurii de divorț, unul dintre soți a decedat, căsătoria încetând prin deces.
Citeşte Articolul Întreg pe Sursă