Calendar ortodox 27 septembrie 2021. Cruce neagră: Sfântul Antim Ivireanul. Rugăciunea care te ferește de necazuri și aduce sănătate în familie

3 săptămâni in urmă 29

Sărbători religioase 27 septembrie 2021

Ortodoxe: Sfântul Antim Ivireanul

Greco-catolice: Sf. m. Calistrat și cei împreună cu el; [Sf. Vincențiu de Paul]

Romano-catolice: Sf. Vincenţiu de Paul, pr. **

Calendar ortodox 27 septembrie 2021. Cine a fost Sfântul Antim Ivireanul

Sfântul Antim Ivireanul s-a născut în anul 1650. A fost de neam georgian (ivirean) sau caucazian. După ieșirea din robia turcă, a învățat caligrafia, pictură, sculptură și limbile greacă, arabă, turcă, scrie crestinortodox.ro

Este adus în Țară Românească în jurul anului 1690 de domnitorul Constantin Brâncoveanu. Ajunge conducătorul tipografiei de la Bucureșți în 1691. În anul 1696 este numit egumen al Mănăstirii Snagov. Aici va întemeia o nouă tipografie. În anul 1705, este ales episcop al Râmnicului, iar în 1708 devine mitropolit al Țării Românești.

A tipărit 30 de cărți în limba greacă, 22 în română, una în slavonă, 6 slavo-române, 2 greco – arabe, una greco-română și una greco-slavo-română, în total 63 de cărți. Ele au fost tipărite la Bucureșți, Snagov, Râmnic și Târgoviște.

Didahiile (28 de predici rostite în cursul ahipastoririi sale la diferite sărbători) l-au făcut să fie considerat cărturarul care a vorbit cea mai frumoasă limba română dintre cărturarii epocii sale.

Acuzat că ar fi avut legături cu austriecii și că ar fi uneltit împotriva lui Nicolae Mavrocordat și a turcilor, a fost arestat. Patriarhul ecumenic l-a caterisit și a fost condamnat la exil în Muntele Sinai. Turcii care îl duceau spre locul exilului l-au ucis pe drum, iar trupul său a fost aruncat în râul Tungia, un afluent al Mariței, lângă Adrianopol.

Calendar ortodox 27 septembrie 2021. Rugăciune către Maica Domnului a Sfântului Antim Ivireanul

Stăpână de Dumnezeu Născătoare, împărăteasa cerului și a pământului, cinstea și slava creștinilor, ceea ce ești mai înaltă decât cerurile și mai curată decât soarele, Fecioară prealăudată, nădejdea celor păcătoși și liniștea celor loviți de valurile vieții, caută asupra poporului tău, vezi moștenirea ta, nu ne lăsa pe noi, păcătoșii, ci ne păzește și ne scapă de vicleșugurile diavolului, că ne-au împresurat întristările, nevoile și răutățile.

Dă-ne mână de ajutor, Fecioară, că pierim. Îndură-te de noi, că pe ține te avem ajutătoare și la ține nădăjduim să-L îmblânzești pe Fiul tău cu rugăciunile tale preaputernice și nebiruite, că să-Și întoarcă spre noi milă Să cea bogată. Și pe toți să ne învrednicească a ne păstra viața cinstită și fără de prihană, pentru că noi cu o gură și cu o inimă pe El pururea să-L mărim, iar ție să-ți zicem: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine!”. Amin.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă