BREAKING Comisia Europeană propune tăierea

1 săptămână in urmă 29

Comisia Europeană a propus duminică Consiliului UE (format din reprezentanții statelor membre) tăierea a 65% din fondurile europene ale Ungariei pentru cele mai mari programe operaționale din cadrul politicii de coeziune, potrivit unui comunicat al executivului European.

Consiliul UE are la dispoziție o lună pentru a accepta sau respinge propunerea Comisiei. O decizie a Consiliului nu necesită unanimitate, ci majoritate calificată.

Comunicatul Comisiei:

Comisia Europeană a propus astăzi Consiliului măsuri de protecție bugetară în temeiul regulamentului privind condiționalitatea. Aceste măsuri au ca scop asigurarea protecției bugetului UE și a intereselor financiare ale UE împotriva încălcării principiilor statului de drept în Ungaria.

În ceea ce privește decizia de astăzi, comisarul Johannes Hahn, responsabil pentru buget și administrație, a declarat: „Decizia de astăzi este o demonstrație clară a hotărârii Comisiei de a proteja bugetul UE și de a utiliza toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a asigura acest obiectiv important.”

Acest pas se bazează pe un dialog intens între Comisie și autoritățile maghiare în ultimele luni, care a dus la propunerea de către Ungaria a unei serii de măsuri de remediere pentru a răspunde preocupărilor identificate de Comisie atunci când procesul a fost lansat în mod oficial la 27 aprilie anul curent.

Aceasta urmează scrisorii pe care Comisia a trimis-o Ungariei, în care a prezentat măsurile pe care intenționa să le propună Consiliului, și măsurilor de remediere prezentate de Ungaria în scrisoarea din 22 august, completate de clarificări suplimentare într-o scrisoare din 13 septembrie.

Comisia a evaluat în mod amănunțit răspunsul Ungariei, analizând în special dacă măsurile de remediere abordează în mod adecvat constatările inițiale ale Comisiei. Pentru ca măsurile să fie considerate adecvate, acestea ar trebui să pună capăt încălcărilor principiilor statului de drept și/sau riscurilor pe care le creează pentru bugetul UE și pentru interesele financiare ale Uniunii.

Concluzia Comisiei este că măsurile de remediere propuse ar putea, în principiu, să rezolve problemele în cauză, dacă acestea sunt detaliate corect în legile și normele relevante și dacă sunt puse în aplicare în mod corespunzător.

În așteptarea îndeplinirii etapelor-cheie de punere în aplicare, Comisia consideră că, în acest stadiu, există în continuare un risc pentru buget. Acest lucru explică decizia de astăzi și măsurile propuse, care iau în considerare, de asemenea, măsurile de remediere prezentate de Ungaria.

În această etapă, Comisia propune următoarele măsuri:

O suspendare a 65% din angajamentele pentru trei programe operaționale din cadrul politicii de coeziune.
o interdicție de a încheia angajamente juridice cu trusturile de interes public pentru programele puse în aplicare în gestiune directă și indirectă
Consiliul are acum la dispoziție o lună pentru a decide dacă adoptă aceste măsuri, cu majoritate calificată. Această perioadă ar putea fi prelungită cu cel mult încă două luni în circumstanțe excepționale.

Între timp, Comisia va monitoriza situația și va informa Consiliul cu privire la orice element relevant care ar putea avea un efect asupra evaluării sale actuale. Ungaria s-a angajat să informeze pe deplin Comisia cu privire la îndeplinirea principalelor etape de punere în aplicare până la 19 noiembrie.

Context

Regulamentul privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii asigură protecția bugetului UE în cazurile în care încălcările principiilor statului de drept afectează sau riscă să afecteze în mod grav buna gestiune financiară a acestuia sau protecția intereselor financiare ale UE într-un mod suficient de direct. Acesta se aplică din ianuarie 2021. De atunci, Comisia monitorizează situația în toate țările UE și colectează informații relevante.

La 2 martie 2022, Comisia Europeană a adoptat orientările sale privind regimul general de condiționalitate. Orientările explică în detaliu modul în care Comisia va aplica regulamentul, inclusiv modul în care vor fi protejate drepturile destinatarilor finali și ale beneficiarilor de fonduri UE.

Procedura în cazul Ungariei este prima procedură în temeiul regulamentului. Comisia continuă să monitorizeze informațiile din toate sursele relevante, pentru a identifica posibile încălcări relevante ale principiilor statului de drept.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă