Avangardismul sau avangarda – definiție și trăsături

1 săptămână in urmă 1

Avangarda sau avangardismul reprezintă tendințele de actualitate aplicate în artă într-un moment considerat. Este un curent de sinteză al modernismului apărut la debutul secolului al XX-lea, care s-a manifestat simultan atât în arte plastice, cât și în literatură, balet ori cinematografie. Citește care sunt trăsăturile avangardismului.

Avangardismul este cunoscut și sub denumirea de avangardă clasică, un curent ce l-a avut drept reprezentant în România pe Victor Brauner, autorul manifestului pictopoezii, dar și pe pictorul Marcel Iancu și scriitorii Ion Vinea, Sașa Pană ori Ilarie Voronca.

Avangardism

În avangardism, fără menționarea unor indicații temporale, se subînțeleg două variante: fie pionieratele artistice ale momentului în care se vorbește, fie experimentele desfășurate de-a lungul perioadei interbelice.

Termenul avangardism își are originea în jargonul militar din limba franceză și desemnează detașamentul care explorează terenul necunoscut pentru a pregăti înaintarea grosului trupei. Antonimul avangardismului sau termenului avangardă folosit în terminologia militară este ariergardă.

Avangardismul – trăsături

Avangardismul este caracterizat prin spiritul de frondă, negarea violentă a formelor de artă consacrate, căutând proclamarea noului. Avangardismul are o acțiune de șoc și o funcție regeneratoare și deschizătoare de drum în arte. Avangarda acționează energic în momentele de criză politică ori socială și se asociază deseori cu manifestări extremiste.Supremația visului în procesul de creație artistică;Tehnica dicteului automat;Libertate absolută de creație, care permite orice abatere, atât de la estetica tradițională, cât și de la normele gramaticale și de punctuație.

Avangardismul românesc

În literatura română avangardismul a fost mai activ în anii 1922 – 1932, prin intermediul revistelor „Contemporanul”, „Urmuz”, „Unu”, „Alge”. Unul dintre precursorii avangardei literare este considerat Urmuz, care anunță absurdul suprarealist în prozele sale.

Printre reprezentanții avangardismului din literatura română se pot menționa: Ion Vinea, Sașa Pană, Geo Bogza, Stephan Roll, Gellu Naul sau Gherasim Luca.

Avangarda interbelică

Dintre cei mai cunoscuți reprezentanți ai avangardei din literatura universală amintim: Hans Arp, Marinetti, Tristan Tzara, Andrei Breton.

Avangarda artistică s-a format în jurul ideii de ruptură totală de tradiție și a ideii de cultivare a unor forme estetice nou. În avangardă au fost incluse orientări artistice precum: cubismul, dadaismul, constructivismul, futurismul, expresionismul sau fauvismul, suprarealismul și integralismul.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă