ANUNŢ PUBLICITAR/ INVITAŢIE PARTICIPARE

1 lună in urmă 2
1. Denumire contract/achiziție: „Servicii
de consiliere”


2.
Tip contract:
Contract de
prestări servicii


3.
Durata contractului:
maxim 17
lunide la data semnării
contractului.


4.
Locul de prestare a serviciilor:
7 Regiuni de dezvoltare ale României/ implementare ale proiectului.


5.
Procedură de atribuire: procedură COMPETITIVĂ
în conformitate cu prevederile Ordinului MFE nr. 1284/08.08.2016


6.
Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie


Se vor achizitiona servicii de informare,
orientare si consiliere profesionala pentru studentii din grupul tinta in
vederea implementarii activitatii de consiliere (A.2.1 din cadrul proiectului
mai sus mentionat)


7.
Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică


FONDUL SOCIAL EUROPEAN


PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020


Titlul proiectului: „Stagii de practică pentru
viitorii profesioniști din domeniul Media - MEDIASTART


Numărul de identificare al contractului: POCU/626/6/13/132652


8.
Valoarea estimată a contractului de achiziție publică:
maxim  229507,11  LEI FARA TVA.


9.
Stabilirea ofertei câştigătoare
:
Ordinul
1284/2016 nu reglementează noţiunea "criteriu de atribuire". În
vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii,
solicitantul/beneficiarul privat va analiza și compara ofertele primite prin
raportarea lor la toate cerintele publicate si se va alege oferta care
indeplineste cerintele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un
raport calitate/pret competitiv


10.
Reguli de transparenţă şi publicitate


Documentația achiziţiei este incarcata integral pe site-ul https://beneficiar.fonduri-ue.ro:8080/ , sectiunea Achizitii beneficiari privati SAU poate fi transmisa prin solicitare
scrisă transmisă prin fax, posta sau e-mai către Achizitor. Ofertantul va
trebui sa respecte întocmai toate informatiile specificate in documentatia
publicată.


11.
Informaţii suplimentare


Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta
achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul la telefon 0740305098, mail: [email protected] 


12.
Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi
pot transmite ofertele


Achizitorul este SC BLOCKBUSTER MEDIA SRL. Ofertele în format fizic se
depun la sediul de implementare a proiectului implementat de Achizitor, în strada
BIHARIA 67-77, CORP H, ETAJ 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI


13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor de
preț                                                                   


Data: 31 martie 2021


Ora limită: ora 12:00


Citeşte Articolul Întreg pe Sursă