Amenzi uriașe pentru mai multe companii din domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale

3 săptămâni in urmă 13

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunţat luni, 20 decembrie, că a aplicat un număr de 167 amenzi contravenţionale în valoare totală de 2.456.000 lei, în perioada noiembrie – decembrie 2021, ca urmare a finalizării unor acţiuni de control efectuate în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale.

"În perioada noiembrie – decembrie 2021, ANRE a aplicat un număr de 167 amenzi contravenţionale în valoare totală de 2.456.000 lei, ca urmare a finalizării unor acţiuni de control efectuate în domeniul energiei electrice şi al gazelor naturale", anunţă ANRE.

Operatorii economici sancţionaţi şi principalele fapte contravenţionale sunt:

- Distribuţie Energie Electrică România - 585.000 lei: Nerespectarea termenului de 90 de zile de la data încheierii contractului de racordare pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului;

Nerespectarea termenului de 18 zile de la data notificării terminării lucrărilor transmisă operatorului de reţea de către executant, pentru recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului; Nerespectarea condiţiilor de valabilitate asociate licenţelor/autorizaţiilor emise de ANRE;

Nerespectarea reglementărilor tehnice şi/sau comerciale emise de ANRE, inclusiv pe cele privind furnizarea energiei electrice la clienţii finali; Nerespectarea prevederilor clauzelor obligatorii din contractele-cadru emise de ANRE.

- Hidroelectrica - 410.000 lei: Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice; Nefurnizarea datelor şi informaţiilor solicitate de ANRE.

- Distribuţie Energie Oltenia - 400.000 lei: Nerespectarea obligaţiei de a citi, în vederea emiterii facturii pe baza consumului de energie efectiv realizat, indexul contorului de energie electrică astfel încât intervalul de citire să nu depăşească 6 luni; Nerespectarea obligaţiei de a alege, de comun acord cu clientul, metoda de determinare a consumului de energie electrică stabilit în sistem pauşal, ca urmare a înlocuirii contorului de energie electrică defect.

- Enel Energie Muntenia - 445.000 lei: Nerespectarea termenului de 15 zile de răspuns la solicitările/plângerile clienţilor finali referitoare la facturi; Nerespectarea termenului de 5 zile pentru încheierea contractului de furnizare a energiei electrice; Nerespectarea termenului de 15 zile de răspuns la solicitările/plângerile clienţilor finali referitoare la activitatea de furnizare; Nerespectarea termenului de 42 de zile de la data schimbării efective a furnizorului, pentru transmiterea facturii cu decontul final de lichidare.

- E-Distribuţie Muntenia - 180.000 lei: Nerespectarea termenului de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, pentru verificarea documentaţiei depuse;

Nerespectarea obligaţiei de regularizare a consumului de energie electrică corespunzător valorilor citite, în prima factură emisă după citirea indexului grupului de măsurare; Întârzierea nejustificată în racordarea/alimentarea cu energie electrică a clienţilor sau în realimentarea acestora după întrerupere;

Nerespectarea termenului indicat pentru transmiterea către ANRE a datelor şi informaţiilor solicitate; Nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum şi la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice;

Nerespectarea termenului de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete, pentru transmiterea către solicitant a facturii de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare; Neasigurarea calităţii tehnice a energiei electrice.

- E-Distribuţie Banat - 130.000 lei: Nerespectarea prevederilor standardelor de performanţă referitoare la serviciile publice de transport şi distribuţie, precum şi la activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice; Nerespectarea ordinelor şi deciziilor ANRE.

- Mehedinţi Gaz: 120.000 lei: Nerespectarea de către participanţii la piaţa de gaze naturale a obligaţiilor ce le revin privind transmiterea clienţilor finali informaţii transparente privind preţurile/tarifele practicate; Nerespectarea prevederilor privind informarea consumatorilor de gaze naturale.

- CEZ Vânzare - 50.000 lei: Nerespectarea prevederilor legale privind schimbarea furnizorului de gaze naturale; Nerespectarea obligaţiei de a include în factura emisă clientului final a informaţiilor prevăzute de regulamentul de furnizare gaze naturale.

- E.ON Energie România - 30.000 lei: Nerespectarea termenului de 21 de zile de la data notificării, pentru schimbarea efectivă a furnizorului; Nefurnizarea datelor si informaţiilor solicitate de ANRE.

- Premier Energy - 20.000 lei: Nerespectarea prevederilor ordinelor şi deciziilor ANRE, privind transmiterea către Autoritate a copiei fiecărui contract de achiziţie şi/sau de vânzare-cumpărare a gazelor naturale încheiat cu furnizorii interni, precum şi toate actele adiţionale încheiate ulterior şi care aduc modificări şi/sau completări contractului iniţial, în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării de către ambele părţi a exemplarelor originale.

- Distrigaz Sud Reţele - 20.000 lei: Nerespectarea termenului de 30 de zile de la primirea cererii de racordare pentru stabilirea soluţiei tehnice pentru realizarea racordării.

- Design Proiect - 20.000 lei: Nerespectarea termenului de 30 de zile de la primirea cererii de racordare corecte şi complete, pentru emiterea avizului tehnic de racordare.

- Electrica Furnizare - 10.000 lei: Nerespectarea termenului de 1 zi lucrătoare pentru transmiterea operatorului de reţea, în format electronic, a notificării de schimbare a furnizorului.

- Delgaz Grid - 10.000 lei: Nerespectarea termenului de maximum 45 de zile pentru transmiterea către dezvoltator a propunerii de contract pentru realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali din ansamblul rezidenţial.

- Enel Energie - 5.000 lei: Nerespectarea termenului indicat pentru transmiterea către ANRE a datelor şi informaţiilor solicitate.

Au mai fost aplicate amenzi în valoare de 21.000 lei companiilor: Electricom - 10.000 lei; Clar Gaz Instal - 5.000 lei; CSP Proiect Line - 5.000 lei.

Citeste si:

ANRE a amendat furnizorii de electricitate şi gaze cu aproape 2,4 milioane de lei în 2021. Cine a primit sancțiunea-record

Autoritatea Naţională de Reglementare în Energie (ANRE) a aplicat amenzi contravenţionale furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale în valoare totală de 2,365 milioane de lei...

ANRE majorează cu 15% tarifele de transport al energiei electrice. Când intră în vigoare

Potrivit unui proiect de ordin iniţiat de Autoritatea Naţională de Reglementare în Energiei (ANRE), postat pe site-ul instituţiei, tariful de transport al energiei electrice perceput de...

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă