250 de somații pentru proprietarii clădirilor nerenovate

1 săptămână in urmă 10

21 September 2022 11:58

În caz de neconformare, se va trece la măsura supraimpozitării. Până în prezent, măsura supraimpozitării a fost aplicată pentru 1088 de clădiri aparținând persoanelor fizice.

Scris de Sorina Ambruș - În caz de neconformare, se va trece la măsura supraimpozitării. Până în prezent, măsura supraimpozitării a fost aplicată pentru 1088 de clădiri aparținând persoanelor fizice.

ARAD. 250 de somații a împărțit Poliția Locală, în cursul acestui an, proprietarilor de clădiri degradate care nu au început deocamdată demersurile necesare în vederea reabilitării acestora. Și vor mai continua să emită somații încă două luni, după care se va trece la supraimpozitare.

Conform reglementărilor legale în vigoare, proprietarii clădirilor (persoane fizice sau juridice) sunt obligaţi să asigure starea tehnică corespunzătoare a acestora, prin efectuarea lucrărilor de reabilitare, consolidare, restaurare, reparaţii curente şi de întreţinere. Astfel, potrivit Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad nr. 235/2017, cei care nu s-au conformat, au fost supraimpozitați sau somați anual.

Hotărârea susmenționată prevede, la art.28, că „proprietarilor le revine obligaţia notificării către Primăria Municipiului Arad a oricăror măsuri de remediere luate, până cel târziu la data de 15 noiembrie, în caz contrar impozitul majorat se aplică automat şi în anii fiscali următori la nivelul cotei de majorare stabilită de Consiliul Local al Municipiului Arad”.

Prin urmare, în cazul în care proprietarii au demarat sau au finalizat demersurile privind îmbunătățirea aspectului imobilelor, în conformitate cu măsurilor dispuse prin Somație, trebuie să depună la Primăria Municipiului Arad un material justificativ (foto cu imobilul renovat sau autorizație de construire însoțită de dovada începerii lucrărilor – anunț ISC Arad și Primăria Municipiului Arad).

Pe urmă, în baza notificării efectuate, comisia organizată la nivelul Primăriei va verifica situația din teren și va întocmi o notă de constatare, cu propunerea de scoatere a imobilului respectiv de la supraimpozitare, în cazul în care imobilul a fost renovat.

„Pentru clădirile aflate în faza «documentație aprobată», pe perioada de valabilitate a acesteia, nu se va aplica un impozit majorat, urmând ca, la finele perioadei, să se stabilească nivelul de impozitare în funcție de demersurile efectuate de proprietari”, explică Direcția Generală Poliția Locală.

Până în prezent, măsura supraimpozitării a fost aplicată pentru 1088 de clădiri aparținând persoanelor fizice. De asemenea, 107 proprietăți aparținând unor persoane juridice au impozitul majorat.

Citeşte Articolul Întreg pe Sursă